Ivo Ketelaar Fotografie

Infrasector vraagt begrip van opdrachtgevers in moeilijke tijd

Foto ter impressie. Ivo Ketelaar

De oorlog in Oekraïne zorgt in de infrasector voor veel onzekerheid over kosten, leveringen en het doorgaan van projecten. Zes brancheorganisaties vragen opdrachtgevers om coulant te zijn en in gesprek te blijven met de infrabedrijven. Intussen wordt er gewerkt aan afspraken over de risicoverdeling.

Bouwend Nederland, Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en Koninklijke NL Ingenieurs hebben bij hun leden nagevraagd welke gevolgen zij ervaren van de oorlog. Het gaat dan om stagnaties in de levering van materiaal en enorm gestegen inkoopprijzen voor onder meer grondstoffen en energie, maar ook om een toename van bouwtijd en bouwkosten en onzekerheid over marktontwikkelingen.

Door dit alles zijn ondernemers bang dat aanbestedingen en projecten worden uitgesteld of afgesteld. Tegelijk zijn ze zelf ook terughoudend bij het aangaan van nieuwe contracten, omdat er zoveel onduidelijk is over de verdere ontwikkeling van prijzen en levertijden. De risico’s daarvoor zijn op dit moment niet in te schatten, maar in contracten worden die risico’s wel vaak bij de ondernemers gelegd. De brancheorganisaties stellen dat alle onzekerheden de continuïteit van de bouw en de bouwbedrijven bedreigen.

Niet alle opdrachtgevers denken mee

In dat geheel zien de organisaties dat steeds meer opdrachtgevers oog hebben voor “deze volstrekt onverwachte marktverstoring.” Die opdrachtgevers gaan met de ondernemers in gesprek en staan open voor een evenwichtige risicoverdeling. “Zij denken mee over oplossingen zoals het gebruik van alternatieve materialen, het aanpassen van de planning, het vergoeden van hogere kosten, rekening houden met een kortere geldigheidsduur van offertes en het aanleggen van voorraden.”

Het probleem is volgens de brancheverenigingen dat lang niet alle opdrachtgevers zich begripvol en meedenken opstellen. “Voor het voortbestaan van onze bedrijven is dit echter noodzakelijk”, stellen de zes brancheorganisaties. Ze werken daarom aan een gezamenlijk Handelingskader Oekraïne. Dat moet zorgen voor duidelijkheid en afspraken over de risicoverdeling van projecten en contracten. Met de meeste betrokken ministeries zijn al gesprekken gevoerd en de infrasector wil ook graag met de andere opdrachtgevers om tafel zodat er snel afspraken gemaakt kunnen worden.

Samen zoeken naar oplossingen

Tot die tijd wordt van opdrachtgevers gevraagd om zich welwillend op te stellen naar infrabedrijven toe en om met elkaar in gesprek te gaan en blijven. “Dat betekent flexibiliteit indien er vertragingen ontstaan en coulance  betrachten als materialen of producten in zijn geheel niet leverbaar zijn. Daarnaast vragen wij u in gesprek te gaan met opdrachtnemers over de meerkosten waar onze ondernemers mee te maken hebben. En vooral samen te zoeken naar oplossingen”, aldus de zes organisaties in hun brief.

Lees ook: Waterbouwers voelen gevolgen oorlog Oekraïne 

Auteur: Vincent Krabbendam

Infrasector vraagt begrip van opdrachtgevers in moeilijke tijd | Infrasite
Ivo Ketelaar Fotografie

Infrasector vraagt begrip van opdrachtgevers in moeilijke tijd

Foto ter impressie. Ivo Ketelaar

De oorlog in Oekraïne zorgt in de infrasector voor veel onzekerheid over kosten, leveringen en het doorgaan van projecten. Zes brancheorganisaties vragen opdrachtgevers om coulant te zijn en in gesprek te blijven met de infrabedrijven. Intussen wordt er gewerkt aan afspraken over de risicoverdeling.

Bouwend Nederland, Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en Koninklijke NL Ingenieurs hebben bij hun leden nagevraagd welke gevolgen zij ervaren van de oorlog. Het gaat dan om stagnaties in de levering van materiaal en enorm gestegen inkoopprijzen voor onder meer grondstoffen en energie, maar ook om een toename van bouwtijd en bouwkosten en onzekerheid over marktontwikkelingen.

Door dit alles zijn ondernemers bang dat aanbestedingen en projecten worden uitgesteld of afgesteld. Tegelijk zijn ze zelf ook terughoudend bij het aangaan van nieuwe contracten, omdat er zoveel onduidelijk is over de verdere ontwikkeling van prijzen en levertijden. De risico’s daarvoor zijn op dit moment niet in te schatten, maar in contracten worden die risico’s wel vaak bij de ondernemers gelegd. De brancheorganisaties stellen dat alle onzekerheden de continuïteit van de bouw en de bouwbedrijven bedreigen.

Niet alle opdrachtgevers denken mee

In dat geheel zien de organisaties dat steeds meer opdrachtgevers oog hebben voor “deze volstrekt onverwachte marktverstoring.” Die opdrachtgevers gaan met de ondernemers in gesprek en staan open voor een evenwichtige risicoverdeling. “Zij denken mee over oplossingen zoals het gebruik van alternatieve materialen, het aanpassen van de planning, het vergoeden van hogere kosten, rekening houden met een kortere geldigheidsduur van offertes en het aanleggen van voorraden.”

Het probleem is volgens de brancheverenigingen dat lang niet alle opdrachtgevers zich begripvol en meedenken opstellen. “Voor het voortbestaan van onze bedrijven is dit echter noodzakelijk”, stellen de zes brancheorganisaties. Ze werken daarom aan een gezamenlijk Handelingskader Oekraïne. Dat moet zorgen voor duidelijkheid en afspraken over de risicoverdeling van projecten en contracten. Met de meeste betrokken ministeries zijn al gesprekken gevoerd en de infrasector wil ook graag met de andere opdrachtgevers om tafel zodat er snel afspraken gemaakt kunnen worden.

Samen zoeken naar oplossingen

Tot die tijd wordt van opdrachtgevers gevraagd om zich welwillend op te stellen naar infrabedrijven toe en om met elkaar in gesprek te gaan en blijven. “Dat betekent flexibiliteit indien er vertragingen ontstaan en coulance  betrachten als materialen of producten in zijn geheel niet leverbaar zijn. Daarnaast vragen wij u in gesprek te gaan met opdrachtnemers over de meerkosten waar onze ondernemers mee te maken hebben. En vooral samen te zoeken naar oplossingen”, aldus de zes organisaties in hun brief.

Lees ook: Waterbouwers voelen gevolgen oorlog Oekraïne 

Auteur: Vincent Krabbendam