Waterbouw. Foto: Vereniging van Waterbouwers

Waterbouwers voelen gevolgen oorlog Oekraïne

Foto: nieuwsbericht Vereniging van Waterbouwers

De aannemers in de waterbouw kampen met hogere prijzen voor energie en materialen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ze verwachten verder dat de projectkosten de komende tijd gaan stijgen. Dat blijkt uit een enquête die de Vereniging van Waterbouwers onder haar leden hield.

Vrijwel alle respondenten hebben te maken met hogere prijzen voor energie en materialen. Ook ervaren ze schaarste aan grondstoffen en materialen of vertragingen in de levering ervan. Daarnaast zullen naar verwachting de projectkosten stijgen in de komende maanden. Wat dit allemaal betekent voor hun omzet, kunnen de bedrijven nu nog niet goed inschatten.

De Vereniging van Waterbouwers heeft ook gevraagd wat de aannemers doen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het meest genoemd is het gesprek aangaan en blijven voeren met de opdrachtgevers. Die gesprekken gaan dan met name over afdoende prijsindexaties bij lopende contracten en hoe de risico’s met betrekking tot prijsstijgingen worden verdeeld.

Oekraïners en/of Russen aan boord

Bij het internationale karakter van de waterbouw is het ook onvermijdelijk dat de gevolgen worden gevoeld in het werken in de getroffen gebieden. “Ook de bemanningen worden hierdoor geraakt. Enkele leden hebben Oekraïners en/of Russen aan boord. Dit leidt tot logistieke uitdagingen om de crew af te lossen, maar ook om deze te vervangen, (on)mogelijkheden tot geldtransacties en natuurlijk de (psychische) impact op de gehele crew”, aldus de Vereniging van Waterbouwers.

Van die brancheorganisatie verwachten zij inzake dit thema vooral dat er voor de impact van al deze problemen aandacht gevraagd  blijft worden. Ook wordt opgeroepen op in te zetten op een collectieve, uniforme regeling of een handelingskader met alle overheidsopdrachtgevers. Daarvoor werkt de vereniging samen met diverse andere brancheorganisaties.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.