Bord werkzaamheden

Definitief nieuwe cao Groen Grond en Infrastructuur

Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

Nu de achterban van de werkgevers en werknemers heeft ingestemd met de gemaakte afspraken, is er definitief een nieuwe cao Groen Grond en Infrastructuur voor de jaren 2022 en 2023. De afspraken worden nu verwerkt tot cao-teksten en als dat is gebeurd, wordt de cao aangeboden voor algemeen verbindendverklaring.

Als dat laatste gebeurt, is de cao ook van toepassing voor bedrijven en werknemers die niet bij de werkgeversorganisaties en vakbonden zijn aangesloten die de afspraken hebben gemaakt. Afgelopen september gebeurde dat bijvoorbeeld voor de nieuwe cao Bouw & Infra.

Cumela legt uit dat de cao voor circa 40.000 mensen een looptijd heeft van twee jaar en dat in die periode de lonen met 6 procent omhooggaan. Omdat dit door de tijd heen gebeurt, komt dat neer op een gewogen gemiddelde van 5,5 procent. “Per 1 januari 2022 vindt de eerste verhoging van 2 procent plaats, daarna volgt op 1 juli een verhoging van 1 procent. Op  1 januari 2023 krijgen werknemers er opnieuw 2 procent bij en ten slotte wordt het loon op 1 juli 2023  nogmaals met 1 procent verhoogd.” Voor mensen met een vier wekenloon vallen de verhogingen deels wat later.

Seniorenregeling uitgebreid

Ook de vergoedingen voor bereikbaarheid, werkkleding, huisvesting en reiskosten gaan stapsgewijs omhoog. Tegelijk gaat er een streep door de reistijdenvergoeding voor het woon-werkverkeer, terwijl de seniorenregeling juist wordt uitgebreid. In een sector waarin steeds meer werknemers 60 jaar of ouder zijn, vond Cumela het belangrijk om deze afspraak te maken.

“Er was al een seniorenregeling die voorzag in 80 procent werken, waarbij medewerkers maar 10 procent loon hoefden in te leveren die werkgevers dan weer vergoed kregen uit het arbeidsmarktfonds en die wordt nu verder uitgebreid. Onder de nieuwe cao kan een werknemer drie jaar voor AOW-gerechtigde leeftijd 60 procent gaan werken met behoud van 85 procent van het loon. De werkgever ontvangt daarvoor een vergoeding uit het arbeidsmarktfonds.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam

Definitief nieuwe cao Groen Grond en Infrastructuur | Infrasite
Bord werkzaamheden

Definitief nieuwe cao Groen Grond en Infrastructuur

Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

Nu de achterban van de werkgevers en werknemers heeft ingestemd met de gemaakte afspraken, is er definitief een nieuwe cao Groen Grond en Infrastructuur voor de jaren 2022 en 2023. De afspraken worden nu verwerkt tot cao-teksten en als dat is gebeurd, wordt de cao aangeboden voor algemeen verbindendverklaring.

Als dat laatste gebeurt, is de cao ook van toepassing voor bedrijven en werknemers die niet bij de werkgeversorganisaties en vakbonden zijn aangesloten die de afspraken hebben gemaakt. Afgelopen september gebeurde dat bijvoorbeeld voor de nieuwe cao Bouw & Infra.

Cumela legt uit dat de cao voor circa 40.000 mensen een looptijd heeft van twee jaar en dat in die periode de lonen met 6 procent omhooggaan. Omdat dit door de tijd heen gebeurt, komt dat neer op een gewogen gemiddelde van 5,5 procent. “Per 1 januari 2022 vindt de eerste verhoging van 2 procent plaats, daarna volgt op 1 juli een verhoging van 1 procent. Op  1 januari 2023 krijgen werknemers er opnieuw 2 procent bij en ten slotte wordt het loon op 1 juli 2023  nogmaals met 1 procent verhoogd.” Voor mensen met een vier wekenloon vallen de verhogingen deels wat later.

Seniorenregeling uitgebreid

Ook de vergoedingen voor bereikbaarheid, werkkleding, huisvesting en reiskosten gaan stapsgewijs omhoog. Tegelijk gaat er een streep door de reistijdenvergoeding voor het woon-werkverkeer, terwijl de seniorenregeling juist wordt uitgebreid. In een sector waarin steeds meer werknemers 60 jaar of ouder zijn, vond Cumela het belangrijk om deze afspraak te maken.

“Er was al een seniorenregeling die voorzag in 80 procent werken, waarbij medewerkers maar 10 procent loon hoefden in te leveren die werkgevers dan weer vergoed kregen uit het arbeidsmarktfonds en die wordt nu verder uitgebreid. Onder de nieuwe cao kan een werknemer drie jaar voor AOW-gerechtigde leeftijd 60 procent gaan werken met behoud van 85 procent van het loon. De werkgever ontvangt daarvoor een vergoeding uit het arbeidsmarktfonds.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam