Bedrijfsongevallen in de bouw zijn vaak te voorkomen

Bord bouwplaats veiligheid
Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

Veel ongevallen in de bouw waren met de juiste maatregelen te voorkomen geweest.. De Inspectie SZW pleit voor meer preventie van bedrijfsongevallen in algemene zin, omdat onderzoek uitwijst dat ze vaak voorkomen hadden kunnen worden.

Vorig jaar vonden er in Nederland 3.655 bedrijfsongelukken plaats die bij de inspectiedienst bekend zijn. Daarbij vielen 54 doden. In 2019 werden er zo’n 800 meer ongevallen gemeld; het aantal doden in dit verband ligt al wel jaren tussen de vijftig en zeventig. Voor de daling van het aantal ongelukken in bedrijven ligt de oorzaak volgens de Inspectie SZW waarschijnlijk in de coronacrisis. Er werd immers veel meer thuisgewerkt en waar nog wel op locatie werd gewerkt, was de economische activiteit kleiner dan in voorgaande jaren.

Verplicht naar risico’s kijken

Maar de afname van het aantal bedrijfsongevallen in 2020 is voor de inspectiedienst geen reden om de vlag uit te hangen. Sterker nog: met de juiste maatregelen waren veel van de ongelukken die plaatsvonden te voorkomen geweest. Dat begint in alle sectoren met de Risico Inventarisatie & Evaluatie die voor alle werkgevers verplicht is. Als bedrijven geen maatregelen “aan de bron” kunnen nemen, moeten ze met zo’n RI&E de kans dat het misgaat zo klein mogelijk maken. Dan gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van veiligheidsmiddelen en het verantwoord inrichten van werkplekken.

De analyse van de Inspectie SWZ laat zien dat het op dit soort basale punten juist vaak fout gaat. Denk bijvoorbeeld aan een machine die niet over een goede fysieke afscherming beschikt. Als het misgaat met machines – en dat gebeurt verhoudingsgewijs vaak – kunnen mensen met de bewegende delen in aanraking komen, met soms zeer ernstige gevolgen. Vallen van hoogte is een ander voorbeeld van iets dat relatief vaak gebeurt en met de juiste maatregelen meestal voorkomen had kunnen worden.

Meer veiligheid in de bouw door corona

Hoewel de bouw met onder meer de afvalverwerking en de industrie tot de sectoren met een hoog risico op arbeidsongevallen behoort, nam het aantal ongevallen vorig jaar dus wel af. Ten opzichte van 2019 ging het om een daling van 16 procent. Dat bevestigt het beeld dat onlangs naar voren kwam in een onderzoek van ABN AMRO. Daaruit bleek dat het gevoel van veiligheid in de bouw afgelopen jaar was toegenomen, wat ook hier een gevolg was van de coronacrisis. Door de strengere regels op bouwplaatsen – minder mensen op meer afstand – nam het gevoel van veiligheid onder werknemers in de sector toe.

De analyse van bedrijfsongevallen door de Inspectie SZW kan hier worden gelezen.

Auteur: Vincent Krabbendam

Bedrijfsongevallen in de bouw zijn vaak te voorkomen | Infrasite

Bedrijfsongevallen in de bouw zijn vaak te voorkomen

Bord bouwplaats veiligheid
Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

Veel ongevallen in de bouw waren met de juiste maatregelen te voorkomen geweest.. De Inspectie SZW pleit voor meer preventie van bedrijfsongevallen in algemene zin, omdat onderzoek uitwijst dat ze vaak voorkomen hadden kunnen worden.

Vorig jaar vonden er in Nederland 3.655 bedrijfsongelukken plaats die bij de inspectiedienst bekend zijn. Daarbij vielen 54 doden. In 2019 werden er zo’n 800 meer ongevallen gemeld; het aantal doden in dit verband ligt al wel jaren tussen de vijftig en zeventig. Voor de daling van het aantal ongelukken in bedrijven ligt de oorzaak volgens de Inspectie SZW waarschijnlijk in de coronacrisis. Er werd immers veel meer thuisgewerkt en waar nog wel op locatie werd gewerkt, was de economische activiteit kleiner dan in voorgaande jaren.

Verplicht naar risico’s kijken

Maar de afname van het aantal bedrijfsongevallen in 2020 is voor de inspectiedienst geen reden om de vlag uit te hangen. Sterker nog: met de juiste maatregelen waren veel van de ongelukken die plaatsvonden te voorkomen geweest. Dat begint in alle sectoren met de Risico Inventarisatie & Evaluatie die voor alle werkgevers verplicht is. Als bedrijven geen maatregelen “aan de bron” kunnen nemen, moeten ze met zo’n RI&E de kans dat het misgaat zo klein mogelijk maken. Dan gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van veiligheidsmiddelen en het verantwoord inrichten van werkplekken.

De analyse van de Inspectie SWZ laat zien dat het op dit soort basale punten juist vaak fout gaat. Denk bijvoorbeeld aan een machine die niet over een goede fysieke afscherming beschikt. Als het misgaat met machines – en dat gebeurt verhoudingsgewijs vaak – kunnen mensen met de bewegende delen in aanraking komen, met soms zeer ernstige gevolgen. Vallen van hoogte is een ander voorbeeld van iets dat relatief vaak gebeurt en met de juiste maatregelen meestal voorkomen had kunnen worden.

Meer veiligheid in de bouw door corona

Hoewel de bouw met onder meer de afvalverwerking en de industrie tot de sectoren met een hoog risico op arbeidsongevallen behoort, nam het aantal ongevallen vorig jaar dus wel af. Ten opzichte van 2019 ging het om een daling van 16 procent. Dat bevestigt het beeld dat onlangs naar voren kwam in een onderzoek van ABN AMRO. Daaruit bleek dat het gevoel van veiligheid in de bouw afgelopen jaar was toegenomen, wat ook hier een gevolg was van de coronacrisis. Door de strengere regels op bouwplaatsen – minder mensen op meer afstand – nam het gevoel van veiligheid onder werknemers in de sector toe.

De analyse van bedrijfsongevallen door de Inspectie SZW kan hier worden gelezen.

Auteur: Vincent Krabbendam