Bouwvakkers beton - Ivo Ketelaar Fotografie

Cao-gesprekken Bouw en Infra van start, bonden willen 4 tot 5% meer loon

Bouwvakkers beton – Ivo Ketelaar Fotografie

De cao-partijen in de bouw en infra hebben hun voorstellen voor een nieuwe cao aan elkaar gepresenteerd. Deze week praten de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers inhoudelijk over onder meer loonsverhogingen, afspraken over langer doorwerken en een nieuw loon- en functiegebouw.

Namens de werkgevers doen Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie Bouw en Infra Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en WoningBouwersNL mee aan de onderhandelingen. Zij willen om te beginnen graag een looptijd van tenminste twee jaar. Reden daarvoor is dat er de afgelopen jaren veel ambitieuze plannen werden bedacht, maar dat de cao’s niet lang genoeg liepen om tot echte afspraken te komen. Het gaat dan om thema’s als de introductie van een nieuw functie- en loongebouw en de lobby op verantwoord opdrachtgeverschap.

Vijf voorstellen

In de brief staan vijf voorstellen waarover de werkgevers in elk geval met de vakbonden in gesprek willen. Zo willen ze dat het tijdspaarfonds komt te vervallen, waarbij werknemers zelf beschikken over vakantiegeld en roostervrije dagen. Dit scheelt ook zo’n vier miljoen euro aan uitvoeringskosten per jaar.

De andere voorstellen van de werkgevers:

  • Werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor verzuim en reïntegratie. De bonus voor dat laatste moet vervallen en de er wordt ook een andere verdeling van de loondoorbetaling bij ziekte voorgesteld.
  • Door de cao beter aan te laten sluiten op de wet, krijgen meer mensen de kans op meer tijdelijke contracten, en daarmee ook op contracten voor onbepaalde tijd.
  • Als de werkgever en de werknemer het samen eens zijn over het doorwerken na de AOW, dan moet de cao hier ruimte voor bieden conform de huidige wetgeving.
  • Het functie- en loongebouw is gebaseerd op een systematiek uit 1978. Per januari 2022 moet er met een nieuw systeem worden gewerkt dat weer past bij de huidige tijd.

Loonsverhoging van 4 procent

CNV Vakmensen Bouw & Infra heeft een uitgebreidere lijst met voorstellen ingediend. De bond pleit voor een cao met een looptijd van één jaar die voorziet in een loonsverhoging van 4 procent. Alle vergoedingen die in de cao staan, moeten met datzelfde percentage worden verhoogd. Als er mensen thuis werken, zijn daar volgens CNV afspraken op maat voor nodig. De bond wil ook dat verschillende regelingen voor bouwplaatsmedewerkers tevens gaan gelden voor UTA-werknemers (uitvoerend, technisch en administratief).

In de voorstellen is ook aandacht voor duurzame inzetbaarheid en persoonlijk ontwikkeling, bijvoorbeeld met behulp van bijscholing. De mate waarin dat gebeurt neemt af en stimulerende maatregelen voor werkgevers en acties richting werknemers moeten die trend helpen keren.

Eerder stoppen met werken

FNV Bouwen en Wonen zet nog iets hoger in dan CNV: de lonen in de bouw en infra en de vergoedingen in de cao moeten met 5 procent omhoog. De bond wil ook dat wordt gekeken naar mogelijkheden om medewerkers financieel te adviseren bij het maken van keuzes als zij eerder willen stoppen met werken. Bij arbeidsomstandigheden en veiligheid moet meer oog komen voor extreem weer door klimaatverandering zoals daar de afgelopen zomers sprake van was.

Net als CNV wil FNV dat de zwaarwerkregeling ook voor UTA-werknemers gaat gelden. Ook andere verschillen die nog steeds tussen UTA-werknemers en bouwplaatspersoneel bestaan, ziet de bond graag opgelost worden. En ook voor uitzendkrachten valt er wat FNV betreft nog wel wat te winnen: als zij langer dan een jaar structureel werk doen, moeten ze in dienst worden genomen.

De partijen ontmoeten elkaar op woensdag 10 maart voor de tweede gespreksronde.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.