DEME legt NorNed-kabel tussen Noorwegen en Nederland

Zwijndrecht – De twee DEME-filialen Tideway en Dredging International hebben zopas een zeer belangrijke opdracht bekomen voor de aanleg van een onderzeese stroomkabel tussen Noorwegen en Nederland. Tideway is de offshore-specialist van de Belgische DEME-Groep. Tideway en Dredging International zullen dit contract uitgevoeren in joint-venture met het Duitse Bohlen & Doyen.

Het integrale NorNed project, waarvan de totale kostprijs ongeveer € 600 miljoen bedraagt, zal groene energie invoeren uit Noorwegen.

Het HVDC NorNed-project zal tegen 2007 de langste onderzeese hoogspanningskabel ter wereld tot stand brengen. Op de zeebodem overspant de kabel een afstand van 576 km, waarvan 420 km in ondiep water tot 50 meter en 156 km op een diepte tot 409 meter. De hoogspanningsverbinding komt in een rechte noord-zuid lijn op de kortste verbinding tussen Noorwegen en Nederland, met aanlandingen in Feda op de Zuidkust van Noorwegen en in Eemshaven op de kop van Nederland.

De kabel weegt ongeveer 100 kg per strekkende meter, hetgeen betekent dat het totale gewicht van de kabel kan geschat worden op niet minder dan 57.000 Ton. Opdrachtgevers en uitbaters van de kabel zijn de Noorse en Nederlandse netbeheerders Statnett en TenneT.

Voor de DEME-bedrijven Tideway en Dredging International is dit een bijzonder belangrijke opdracht die hun expertise erkent en bevestigt op het gebied van dienstverlening aan de olie- en gasnijverheid en aan de elektriciteitssector op zee – in het bijzonder met offshore werken en aanlanding van pijpleidingen. Het aandeel van de joint-venture in de bouw van NorNed is € 50 miljoen, waarvan de helft voor Tideway. Het contract heeft betrekking op het algemeen project management, de engineering, survey die voorafgaat aan het leggen van de kabel, het vervoer en het leggen van de kabel en het begraven van de kabel na het leggen over het hele traject. Plaatselijk wordt de kabel additioneel beschermd door middel van steenstort. In de Waddenzee, op plaatsen waar de kabel uiteindelijk dieper dan 3m moet worden begraven, worden daarenboven overdieptes gebaggerd voordat de kabel wordt gelegd.

Voor deze opdracht zullen Tideway en Dredging International drie zelfvarende hopperzuigers van moedermaatschappij DEME inzetten, waaronder de Vlaanderen I en de Vlaanderen XXI. Daarnaast wordt de kabellegger “Skagerrak” door de opdrachtgever ter beschikking gesteld aan de joint-venture. De uitvoering van het ambitieuze NorNed-project wordt gespreid over drie zomerseizoenen. In 2005 voert Tideway een voorafgaande survey uit over de hele lengte van het kabeltraject en wordt de route schoongeveegd. Het leggen van de kabel zelf gebeurt tussen april en september, in zowel 2006 als 2007. De elektriciteitskabel zal operationeel zijn eind 2007.

Door het verbinden van de elektriciteitsnetten van Noorwegen en Nederland, wil NorNed het verhandelen van elektriciteit tussen beide markten bevorderen. Elektriciteit in Noorwegen wordt nagenoeg uitsluitend gegenereerd door waterkracht, terwijl de elektriciteitscentrales in Nederland gevoed worden met fossiele brandstoffen. Afhankelijk van de marktprijs en de seizoenen zouden Nederland en Noorwegen van en aan elkaar via NorNed elektriciteit kunnen kopen of verkopen. Daarvan wordt een hogere leveringszekerheid verwacht en lagere elektriciteitsprijzen.

Indien men de kostprijs van de levering van de kabel en het ter beschikking stellen van de kabellegger ‘Skagerrak’ bijtelt bij de waarde van de DEME-opdracht, dan komt dit neer op een industriële operatie met een totaal kostenplaatje van circa € 350 miljoen.

Buiten het NorNed kabel project speelt voor de DEME groep ook het Thorntonbank project, waar C-power betrokken is bij plannen voor de bouw van het eerste farshore windpark in Belgie. Het farshore windpark wordt met een lange kabel met de wal verbonden.”