Tauw ontwikkelt luchtzuiverend geluidsscherm

Deventer – Advies- en ingenieursbureau Tauw heeft een geluidsscherm in ontwikkeling dat naast de normale geluidsreductie ook stikstofdioxide (NO2) uit uitlaatgassen verregaand kan reduceren, naast een vermindering van fijnstof. Deze ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met producent Holland Scherm.

De normale geluidsreductie blijft bestaan, de luchtzuiverende werking wordt aan het scherm toegevoegd. Laboratoriumproeven wijzen uit dat het gebruikte materiaal de hoeveelheid NO2 die het scherm passeert, door middel van een chemische reactie vrijwel volledig afvangt. Dit geldt in zekere mate ook voor fijnstof. Regenbuien of sproeiers spoelen het materiaal weer schoon, waarbij het aflopende water opgevangen en gezuiverd wordt. De werking van het scherm is hiermee blijvend gegarandeerd.

Het toegepaste principe maakt gebruik van beschikbare reststoffen die op deze manier zeer nuttig worden hergebruikt. Tauw en Holland Scherm achten de testresultaten dermate positief dat zij dit principe op praktijkschaal willen gaan toepassen.

Tauw is een onafhankelijk, internationaal opererend advies- en ingenieursbureau, gespecialiseerd in de inrichting, verbetering en instandhouding van de fysieke omgeving, het milieu en de infrastructuur. Vanuit een breed scala aan disciplines werken 1000 medewerkers aan projecten voor overheid en bedrijfsleven. Tauw is toonaangevend op het gebied van studies, advies, ontwerp en metingen.

Holland Scherm bouwt geluidsschermen en is onderdeel van KWS.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tauw Groep