BELANGRIJK VOOR ONDERNEMERS

Groningen wil aanleg getijdenduiker versnellen

De Dubbele Dijk Foto: Provincie Groningen

Het is nodig de subsidies voor twee onderdelen van de Dubbele Dijk, een innovatief project tussen Delfzijl en de Eemshaven, om te zetten in een investeringskrediet van € 8,9 miljoen. Dat stelt het Groninger college van Gedeputeerde Staten voor aan Provinciale Staten.

Het investeringskrediet is op korte termijn nodig om te kunnen beginnen met de aanleg van de zogeheten getijdenduiker (een opening in de dijk waar zeewater gecontroleerd doorheen stroomt) en de gedeeltelijke inrichting van het gebied tussen de Dubbele Dijk. De subsidies zijn grotendeels afkomstig uit het Waddenfonds. Onlangs kwam hier een Europese ‘Green Deal -subsidie van 350.000 bij voor de inrichting van het natuurdeel van de Dubbele Dijk. Om de ondernemers een goede start te kunnen laten maken in het gebied, is aanvullende financiering nodig van € 2,3 miljoen. Hiervoor gaat Groningen samen met ondernemers op zoek naar extra fondsen.

Zout water
Als Provinciale Staten akkoord gaan met het voorstel, is de aanleg van de getijdenduiker een grote stap dichterbij. Die laat gecontroleerd zout water toe in het gebied tussen de zeedijk en de lagere landdijk. De aanvoer van zout water is belangrijk voor de ondernemers, die graag bij de Dubbele Dijk aan de slag willen met zilte teelt en aquacultuur. De getijdenwerking maakt ook slibinvang uit de Eems en de ontwikkeling van zoutwaternatuur mogelijk. “Juist die combinatie van waterveiligheid, innovatieve landbouw, slibinvang en natuurwinst maakt de Dubbele Dijk tot een uniek en innovatief project”, aldus gedeputeerde Johan Hamster.

Pachtconstructie
Het investeringsvoorstel komt op het moment dat de Noordelijke Rekenkamer onderzoek doet naar de pachtconstructie van de gronden voor de Dubbele Dijk.De voorbereiding voor de aanleg van de getijdenduiker is begin 2021 gestart. Na instemming van Provinciale Staten en het verkrijgen van de benodigde vergunning kan de bouw van de getijdenduiker in april 2023, direct na afloop van het stormseizoen, beginnen. Ondernemers die aan de slag willen in het proefgebied voor zilte landbouw en aquacultuur, kunnen dan in 2024 starten.Belangrijk doel van de Dubbele Dijk is het zeker stellen van de waterveiligheid in tijden van klimaatverandering. Het proefproject Dubbele Dijk is een samenwerking tussen het waterschap Noorderzijlvest, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de provincie Groningen. Het proefproject Dubbele Dijk maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma en het regionale programma Eems-Dollard 2050.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Auteur: Jacques Geluk

Bron: Provincie Groningen