Directiewisseling Twynstra Gudde

Amersfoort – Per 1 oktober 2007 heeft Twynstra Gudde een nieuwe directie. De nieuw benoemde directieleden zijn Jan de Jeu, Carol Lemmens, Ellen Peper en Marcel de Rooij. Marcel de Rooij maakte ook al deel uit van het vorige directieteam. Het gaat om een periodieke directiewisseling. Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 26 september 2007 is de voordracht van de Raad van Commissarissen bekrachtigd.

De periodieke directiewisseling houdt bij Twynstra Gudde in dat om de vier jaar een nieuw directieteam wordt gekozen uit de eigen partnerkring. De aftredende directieleden – Roel Geers, Eric Jongepier, Marcel de Rooij en Rik van Terwisga – hebben de verantwoordelijkheden en werkzaamheden overgedragen. Marcel de Rooij heeft gekozen voor een nieuwe termijn. De anderen hebben aangegeven na de periode van vier jaar andere ambities na te streven.

Het nieuwe directieteam start in een periode dat het goed gaat met Twynstra Gudde. Groei van de onderneming, van het aantal adviseurs en managers en van de opdrachtenportefeuille, heeft geresulteerd in een gezonde en solide basis voor de nieuwe directie. Elk van de aftredende directieleden heeft in de afgelopen periode bijgedragen aan de versterking van de onder-neming. Zij hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe directieteam de organisatie de komende jaren verder zal laten floreren.

Twynstra Gudde heeft opnieuw gekozen voor een directieteam van vier personen. Zij kunnen zo mede actief blijven in de markt en tegelijkertijd de breedte van het bureau goed vertegenwoordigen.

Jan de Jeu heeft in de nieuwe directie de portefeuille bedrijfsvoering en richt zich van daaruit mede op mens- en organisatieontwikkeling.

Ellen Peper heeft binnen het directieteam de portefeuille commercie. Van daaruit zal zij zich tevens bezig houden met business development. Ook zal zij de nieuwe besturing van Twynstra Gudde verder vorm geven.

Carol Lemmens heeft de portefeuille business development en houdt zich van daaruit ook deels met de bedrijfsvoering bezig.

Marcel de Rooij heeft in de nieuwe directie de portefeuille mens-, organisatie- en professionele ontwikkeling. Tevens houdt hij zich bezig met marketing, branding en commercie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Twynstra Gudde

Directiewisseling Twynstra Gudde | Infrasite

Directiewisseling Twynstra Gudde

Amersfoort – Per 1 oktober 2007 heeft Twynstra Gudde een nieuwe directie. De nieuw benoemde directieleden zijn Jan de Jeu, Carol Lemmens, Ellen Peper en Marcel de Rooij. Marcel de Rooij maakte ook al deel uit van het vorige directieteam. Het gaat om een periodieke directiewisseling. Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 26 september 2007 is de voordracht van de Raad van Commissarissen bekrachtigd.

De periodieke directiewisseling houdt bij Twynstra Gudde in dat om de vier jaar een nieuw directieteam wordt gekozen uit de eigen partnerkring. De aftredende directieleden – Roel Geers, Eric Jongepier, Marcel de Rooij en Rik van Terwisga – hebben de verantwoordelijkheden en werkzaamheden overgedragen. Marcel de Rooij heeft gekozen voor een nieuwe termijn. De anderen hebben aangegeven na de periode van vier jaar andere ambities na te streven.

Het nieuwe directieteam start in een periode dat het goed gaat met Twynstra Gudde. Groei van de onderneming, van het aantal adviseurs en managers en van de opdrachtenportefeuille, heeft geresulteerd in een gezonde en solide basis voor de nieuwe directie. Elk van de aftredende directieleden heeft in de afgelopen periode bijgedragen aan de versterking van de onder-neming. Zij hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe directieteam de organisatie de komende jaren verder zal laten floreren.

Twynstra Gudde heeft opnieuw gekozen voor een directieteam van vier personen. Zij kunnen zo mede actief blijven in de markt en tegelijkertijd de breedte van het bureau goed vertegenwoordigen.

Jan de Jeu heeft in de nieuwe directie de portefeuille bedrijfsvoering en richt zich van daaruit mede op mens- en organisatieontwikkeling.

Ellen Peper heeft binnen het directieteam de portefeuille commercie. Van daaruit zal zij zich tevens bezig houden met business development. Ook zal zij de nieuwe besturing van Twynstra Gudde verder vorm geven.

Carol Lemmens heeft de portefeuille business development en houdt zich van daaruit ook deels met de bedrijfsvoering bezig.

Marcel de Rooij heeft in de nieuwe directie de portefeuille mens-, organisatie- en professionele ontwikkeling. Tevens houdt hij zich bezig met marketing, branding en commercie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Twynstra Gudde