NEN-EN 280 voor hoogwerkers in Nederlandse taal

NEN, Centrum van Normalisatie, heeft de Nederlandse vertaling gepubliceerd van de Europese norm voor hoogwerkers. Hoogwerkers vallen onder het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn. De NEN-EN 280 is opgesteld om een nadere uitwerking te geven van de fundamentele eisen van deze richtlijn.

NEN-EN 280 ‘Hoogwerkers – Ontwerpberekeningen – Stabiliteitscriteria – Constructie – Veiligheid – Inspecties en beproevingen’ bevat een lijst met gevaren. Deze gevaren komen voort uit een risicobeoordeling van dit werktuig. De lijst geeft aan welke ontwerpmaatregelen moeten worden genomen om de gevaren weg te nemen of te minimaliseren. Naast diverse ontwerpeisen, geeft de norm ook eisen voor de uit te voeren beproevingen. Ook stelt de norm eisen aan de bij de hoogwerker mee te leveren informatie, zoals de gebruiksaanwijzing.

De norm is van toepassing op hoogwerkers waarbij de verticale projectie van het zwaartepunt van het werkplatform zich zowel binnen als buiten de kantellijnen kan bevinden. Daarnaast is de norm van toepassing op hoogwerkers die met en zonder geheven werkplatform kunnen rijden.

Informatie en bestellingen:
NEN-EN 280 (nl) kan worden besteld via NEN-Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391,
fax (015) 269 02 71, e-mail: bestel@nen.nl, of via de Normshop op www.nen.nl.
Nadere inhoudelijke informatie is te krijgen bij
cor.keus@nen.nl, telefoon: (015) 2 690 176.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN

NEN-EN 280 voor hoogwerkers in Nederlandse taal | Infrasite

NEN-EN 280 voor hoogwerkers in Nederlandse taal

NEN, Centrum van Normalisatie, heeft de Nederlandse vertaling gepubliceerd van de Europese norm voor hoogwerkers. Hoogwerkers vallen onder het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn. De NEN-EN 280 is opgesteld om een nadere uitwerking te geven van de fundamentele eisen van deze richtlijn.

NEN-EN 280 ‘Hoogwerkers – Ontwerpberekeningen – Stabiliteitscriteria – Constructie – Veiligheid – Inspecties en beproevingen’ bevat een lijst met gevaren. Deze gevaren komen voort uit een risicobeoordeling van dit werktuig. De lijst geeft aan welke ontwerpmaatregelen moeten worden genomen om de gevaren weg te nemen of te minimaliseren. Naast diverse ontwerpeisen, geeft de norm ook eisen voor de uit te voeren beproevingen. Ook stelt de norm eisen aan de bij de hoogwerker mee te leveren informatie, zoals de gebruiksaanwijzing.

De norm is van toepassing op hoogwerkers waarbij de verticale projectie van het zwaartepunt van het werkplatform zich zowel binnen als buiten de kantellijnen kan bevinden. Daarnaast is de norm van toepassing op hoogwerkers die met en zonder geheven werkplatform kunnen rijden.

Informatie en bestellingen:
NEN-EN 280 (nl) kan worden besteld via NEN-Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391,
fax (015) 269 02 71, e-mail: bestel@nen.nl, of via de Normshop op www.nen.nl.
Nadere inhoudelijke informatie is te krijgen bij
cor.keus@nen.nl, telefoon: (015) 2 690 176.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN