VNO-NCW: Extra investeringen sleutel tot welvaart en verduurzaming

“Sleutel tot duurzame welvaart hebben we zelf in handen”

De sleutel tot welvaart en een duurzame samenleving hebben we in eigen handen. We staan op een kruispunt. Monetaire kunstgrepen die zorgen voor nieuwe zeepbellen en een te grote budgettaire fixatie helpen niet langer. Alleen met gerichte investeringen die een veelvoud aan private investeringen uitlokken, kunnen we een scenario van blijvend lage groei voorkomen. Door daarbij de grote opgaven van onze tijd, zoals de overgang naar een duurzame energiehuishouding, samen met de overheid aan te pakken, creëren we bovendien kansen voor iedereen. We zijn al een topland, maar zo gaan we naar een Next Level.” Dat zegt Hans de Boer voorafgaand aan een debat tussen top economen bij VNO-NCW. Tijdens het Economen debat gaan 16 september 2016 meerdere economen in debat over de vraag hoe de weg naar hogere groei er uitziet. Door het begrotingstekort of juist het investeringstekort aan te pakken?

Slechte raadgevers
Toenemende protectionistische sentimentenen de aanzwellende verkiezingskoorts zijn slechte raadgevers als we juist kansen willen scheppen voor iedereen. Met 7,5 miljard aan extra investeringen per jaar kan volgens VNO-NCW, binnen de begrotingskaders, het vliegwiel op gang komen en kunnen we de grote thema’s zoals energietransitie en digitalisering/ robotisering in concrete publiek-private samenwerkingsverbanden in ons voordeel benutten. Private investeringen moeten daarbij leidend zijn. Noodzakelijke investeringen in de verandering van onze economie mogen namelijk niet langer lijden onder politieke dagkoersen. Juist in sectoren als energie en de zorg kunnen we alleen gezamenlijk met de overheid tot echte doorbraken komen en tegelijk de economie naar een hoger plan tillen voor alle Nederlanders.

Daling
VNO-NCW heeft deze zomer een Investeringsprogramma neergelegd NL Next Level voor een nieuw Kabinet. Dit is nodig omdat de overheidsuitgaven die onze economie versterken (uitgaven aan onderwijs, energie, innovatie, infrastructuur etc.) al decennia dalen als percentage van de overheidsuitgaven. Bij ongewijzigd beleid zet deze trend zich door (van ca. 30% in 1950 naar 18% in 2021). Dat betekent in de praktijk steeds minder geld voor infrastructuur, wetenschap en bijvoorbeeld de energietransitie. Volgend jaar al dreigen de uitgaven aan innovatie met honderden miljoenen terug te lopen op de Rijksbegroting. Die trend kan een nieuw Kabinet volgens VNO-NCW keren met een relatief kleine ingreep van ca. 1% van het BBP (7,5 mld.). Door dit slim te doen met langjarig publiek en privaat commitment kunnen daardoor tot 100 mld. aan extra private investeringen vrijkomen.

Ondernemend beleidskompas
Hans de Boer: “Het Kabinet heeft de afgelopen jaren ondanks alle tegenwind veel lastige knopen doorgehakt en de begroting weer gezond gemaakt. Dat verdient veel respect. Nu is het tijd voor een ondernemend beleidskompas. Volgende generaties moeten het weer beter krijgen in een duurzamer economie. Juist Nederland heeft daarvoor de perfecte uitgangspositie.

Meer informatie
Alles over NL Next Level vindt u hier

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vereniging VNO-NCW