Afwegingskader Hoogwaterbeschermingsprogramma

hoogwater rivieren dijken

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het Deltaprogramma 2015 aangeboden. Het bevat voorstellen voor deltabeslissingen voor het werk aan onze delta. Zij vormen het kompas voor het uitvoeren van maatregelen tot 2050 om ons laaggelegen land beter te beschermen tegen het soms te hoge en soms te lage water.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Deltaprogramma bevat een uitvoeringsgericht Deltaplan Waterveiligheid met geprogrammeerde maatregelen ter beperking van overstromingen en wateroverlast. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma maakt hier onderdeel van uit. De programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft samen met PPSsupport, vier waterschappen, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Deltaprogramma gewerkt aan het inzichtelijk maken van de kansen voor geïntegreerde contracten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het eindresultaat is een afwegingskader geïntegreerde contracten voor de projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Afwegingskader

Met het afwegingskader kunnen waterschappen in de verkenningsfase van een project een afweging maken tussen verschillende contractvormen, van traditioneel tot geïntegreerd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Afwegingskader Hoogwaterbeschermingsprogramma | Infrasite

Afwegingskader Hoogwaterbeschermingsprogramma

hoogwater rivieren dijken

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het Deltaprogramma 2015 aangeboden. Het bevat voorstellen voor deltabeslissingen voor het werk aan onze delta. Zij vormen het kompas voor het uitvoeren van maatregelen tot 2050 om ons laaggelegen land beter te beschermen tegen het soms te hoge en soms te lage water.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Deltaprogramma bevat een uitvoeringsgericht Deltaplan Waterveiligheid met geprogrammeerde maatregelen ter beperking van overstromingen en wateroverlast. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma maakt hier onderdeel van uit. De programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft samen met PPSsupport, vier waterschappen, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Deltaprogramma gewerkt aan het inzichtelijk maken van de kansen voor geïntegreerde contracten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het eindresultaat is een afwegingskader geïntegreerde contracten voor de projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Afwegingskader

Met het afwegingskader kunnen waterschappen in de verkenningsfase van een project een afweging maken tussen verschillende contractvormen, van traditioneel tot geïntegreerd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)