Heijmans realiseert licht stijgende omzet ondanks stagnerende woningmarkt

Hoofdpunten

– Lichte toename van omzet uit voorgezette activiteiten ten opzichte van het eerste kwartaal 2010;

– Orderportefeuille 3% hoger dan ultimo 2010;

– Geen verder herstel zichtbaar in de woningmarkt. 355 verkochte woningen in de eerste 4 maanden van 2011 bij een grillig verloop van de verkoopcijfers.

Gerrit Witzel, voorzitter raad van bestuur van Heijmans: ‘We liggen iets voor op schema, waarbij het zachte winterweer meehielp. We hebben een aantal grote projecten binnengehaald, waaronder enkele gunningen op kwaliteit. Hierdoor bleef het orderboek goed op peil. Op de woningmarkt blijft het tobben door gebrek aan financiering en vertrouwen en teveel regels.’

Gang van zaken eerste kwartaal 2011

De omzet uit voortgezette activiteiten kwam in het eerste kwartaal licht hoger uit dan vorig jaar. De orderportefeuille steeg met circa € 70 miljoen ofwel 3% tot € 2,3 miljard ten opzichte van ultimo 2010 met name bij Infra, Utiliteitsbouw en Techniek.

Van een verder herstel in de woningmarkt is geen sprake, de situatie in de markt blijft onzeker. De woningverkopen over de eerste 4 maanden van dit jaar kenden een grillig verloop; waar de verkopen tot en met maart hoger lagen ten opzichte van dezelfde periode in 2010, waren de cijfers over april lager. Per saldo verkocht Heijmans in de eerste vier maanden van dit jaar 355 woningen, tegen 400 woningen in de eerste vier maanden van 2010. Ook de omzet bij Woningbouw kwam lager uit. Mede dankzij de integrale aanpak neemt het aandeel van de woningbouwprojecten dat uit de eigen vastgoedportefeuille komt, toe. In het eerste kwartaal verwierf Heijmans onder andere opdrachten ter realisatie van het recreatiepark Résidence Cadzand-Bad in Zeeland, de ontwikkeling van Noorderhaven in Zutphen en wooncomplex De Egelantier in Hilversum.

De orderportefeuille van zowel Utiliteitsbouw als Techniek nam toe, onder andere door de uitbreiding en renovatie van de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Medisch Centrum in Alkmaar, de nieuwbouw en het onderhoud van de Frederikskazerne in Den Haag. Verder zijn de afgelopen maanden projecten in toenemende mate op kwalitatieve criteria gegund, zoals Datacenters in Apeldoorn, het WUR Orion in Wageningen en het Haga Ziekenhuis in Den Haag. De omzet van deze sectoren bleef nagenoeg stabiel ten opzichte van de eerste 3 maanden van 2010.

De omzet bij Infra ligt goed op schema en is onder andere door goede weersomstandigheden hoger dan het eerste kwartaal van 2010. De kennis van Duitse dochteronderneming Franki werd de afgelopen maanden ingezet bij verschillende projecten, zoals de Vlaketunnel in Zeeland. Heijmans voorzag de Vlaketunnel van ruim 900 nieuwe trekankers. Het project werd in een korte doorlooptijd gerealiseerd. Daarnaast richtte Heijmans begin dit jaar middels een joint venture de Belgische asfaltproducent Belasco op, waarmee asfalt voor eigen portefeuille en voor de markt wordt geproduceerd.

Op het gebied van duurzaamheid is het eerste kwartaal verdere voortgang geboekt. De gunning van de realisatie van oplaadpalen ten behoeve van elektrisch rijden in Amsterdam is daar een voorbeeld van. Maar ook het besluit om in alle projecten voortaan duurzaam hout toe te passen draagt bij aan verduurzaming van de producten en diensten van Heijmans.

Ten behoeve van de kwaliteitsverbetering is in 2010 het LEAN6Sigma programma gestart. In het kader van dit programma zijn inmiddels ruim 170 medewerkers opgeleid en lopen er bij alle onderdelen verbetertrajecten.

Focus op de thuismarkt, marge boven volume en versterking van de integrale aanpak vormen de kern van de strategie van Heijmans. Kansen in de PPS-markt en de vraag naar gecombineerde bouw- en installatietechnische kennis bieden mogelijkheden voor versterking van onze activiteiten in deze sectoren.

Halfjaarcijfers 2011

Op 24 augustus 2011 voorbeurs zal Heijmans de halfjaarcijfers 2011 publiceren.

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten vastgoed, woningbouw, utiliteitsbouw, installatietechniek, wegen en civiel combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland. Door te sturen op kwaliteitsverbetering, integrale projecten, duurzaamheid en winstgevendheid realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met circa 8.200 medewerkers en in 2010 € 2,7 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV