2010 goed jaar voor Movares

  • Movares heeft een goed jaar achter de rug
  • Stagnerende overheidsmarkt wordt voelbaar
  • Bedrijfsvoering COv(2)-neutraal

Advies- en ingenieursbureau Movares heeft een goed jaar achter de rug. Het bureau realiseerde een omzet van € 168,5 miljoen, een stijging van € 2 miljoen ten opzichte van 2009. De nettowinst bedroeg € 6,2 miljoen tegenover € 3,8 miljoen in 2009. Movares is actief op twee thuismarkten, Nederland en Polen. Op de Nederlandse markt kreeg Movares in de loop van 2010 steeds meer last van achterblijvende overheidsinvesteringen. Vooral door een goed eerste halfjaar en het feit dat reeds in een vroeg stadium kostenbesparingen zijn doorgevoerd is 2010 goed afgesloten. De laatste maanden van het jaar waren een stuk lastiger en deze maanden zijn de voorbode voor hetgeen in 2011 staat te gebeuren.

De marktomstandigheden in Polen zijn in 2010 verbeterd. Dit resulteerde in een goed gevulde orderportefeuille en een bescheiden winst van Movares Polska over 2010. Movares Deutschland opereert in een nichemarkt op het gebied van beveiligingsinstallaties. De Duitse tak van Movares heeft een uitstekend jaar achter de rug.

Het jaar 2010 kenmerkte zich door een aantal belangrijke ontwikkelingen. Movares bleef werken aan verdergaande regionalisering. Dit resulteerde in een regionale presentie in Arnhem, Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam. Ook op het gebied van energie en water zijn belangrijke stappen gezet om op deze markten een positie op te bouwen. Op deze wijze wordt Movares minder afhankelijk van de railmarkt.

Beste Werkgever
In september 2010 werd Movares uitgeroepen tot Beste Werkgever door Effectory in de categorie Bedrijven met meer dan 1000 medewerkers. Een prijs die een externe bevestiging is van het proces van sociale innovatie wat bij Movares sinds een paar jaar de sociale agenda bepaalt. Dit proces tussen directie, sociale partners en medewerkers is gebaseerd op vertrouwen,waarbij uiteindelijk plezier in het werk en volwassen arbeidsverhoudingen bepalend zijn voor de sfeer in het bedrijf en het succes van het bedrijf.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Movares. Het bedrijf behaalde eind 2010 niveau 4 van de ProRail COv(2)-prestatieladder. De bedrijfsvoering werd nog klimaatvriendelijker dan in 2009 en is sinds januari 2011 klimaatneutraal. Dit wordt bereikt door een compensatieprogramma dat goed aansluit bij de filosofie van Movares. In 2011 gaat het bedrijf onverminderd verder met het invoeren van maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan het beperken van de COv(2)-uitstoot.

Ontwikkelingen op de Nederlandse thuismarkt
Vanaf medio 2010 is Movares merkbaar geconfronteerd met de gevolgen van de bezuinigingen bij de Rijksoverheid en andere publieke partijen. Vooral voor de divisie Mobiliteit & Ruimte waren de gevolgen ingrijpend en in mindere mate ook voor de divisie Rail. Het zijn vooral de gebieds- en gebouwgerelateerde projecten die last hebben van de bezuinigingen. Om hierop in te spelen is een programma ontwikkeld onder de naam ‘Be prepared’. Zowel de kostenkant van het bedrijf als het op peil houden van de orderportefeuille komen hierbij aan de orde. Vanaf de zomer van 2010 is de flexibele schil afgebouwd om krimp te accommoderen zonder daarbij vaste medewerkers te hoeven ontslaan.

De divisie Rail heeft een aantal belangrijke opdrachten binnengehaald, waaronder werk aan de Zuidas, Maasvlakte 2 en een preferred supplier contract bij spoorbeheerder ProRail. Verder is Movares betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), de capaciteitsvergroting op het traject Vleuten – Geldermalsen en de vernieuwing van emplacement Arnhem. Ook is Movares betrokken bij vrijwel alle lightrailprojecten in Nederland.

De divisie Mobiliteit & Ruimte zag haar omzet in 2010 beperkt dalen. De divisie was betrokken bij strategische beleidsstudies naar de ontwikkeling en inpassing van hoogwaardig openbaar vervoer in diverse grote steden en stadsregio’s. De divisie is samen met de Dutch Green Building Counsel actief bezig om kennis op het gebied van duurzaamheid te verspreiden. Architecten en adviseurs werkten mee aan de Cradle 2 Cradle-brug voor het Floriade-terrein in Venlo.

In 2010 is de omzet van de divisie Infra met bijna twintig procent gegroeid. De groei zat met name bij de aannemers en de waterbeheerders. Belangrijke opdrachten zijn het werk aan de A2 voor Heijmans in het kader van Spoedwet E en de reconstructie van de N242 in opdracht van MNO Vervat. Op de watermarkt zijn posities verworven door raamcontracten bij onder meer Waternet en het Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Het symposium over De Brede Dijk dat Movares organiseerde samen met het programma Kennis voor Klimaat mocht zich verheugen in veel belangstelling in de waterwereld. Recente innovaties ontvingen veel belangstelling van onze opdrachtgevers. Voorbeelden hiervan zijn een nieuwe methode van ‘Risk Based Assetmanagement’ waarmee we actief zijn bij energieleverancier Stedin en infrarood inspecties bij kunstwerken waarmee we werken voor Rijkswaterstaat. Movares Energy was in toenemende mate actief op het gebied van duurzaamheid, met name op het terrein van ‘smart grids’. Ook elektrisch rijden werd een nadrukkelijker aandachtsgebied.

Vooruitzichten
De onzekerheden in de markt zullen naar verwachting aanhouden. Movares heeft een aantal maatregelen getroffen waarmee het de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Naar verwachting zal in 2011 sprake zijn van een lichte krimp in de personele bezetting. Maar door maximale commerciële inspanningen en adequate kostenreducties verwachten het bedrijf 2011 goed door te komen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Movares