Rijk bespaart 700 miljoen euro door slim aanbesteden

Rijk gaat verder met DBFM(O) aanbestedingen

De Rijksoverheid realiseert grote bouwprojecten efficiënter, binnen het budget en op tijd door het geïntegreerd aanbesteden via Design Build Finance Maintain (Operate)-contracten. Hierdoor heeft het Rijk al ongeveer 700 miljoen euro bespaard. Het Rijk zal in de toekomst verder gaan met DBFM(O) aanbestedingen.

Gemeenten, provincies, scholen en zorginstellingen kunnen via deze vorm van Publiek-Private Samenwerking dezelfde voordelen behalen. Daarnaast kunnen zij door DBFM(O) de kwaliteit van onderwijs en zorg verbeteren doordat professionals meer tijd krijgen om zich op hun primaire taken te richten en minder tijd kwijt zijn aan ondersteunende zaken zoals huisvesting.

Er liggen grote kansen op decentraal niveau bij de bouw van ziekenhuizen, provinciale wegen en schoolgebouwen. DBFM(O) verdient daarom brede toepassing in deze sectoren. Het Rijk vervult hierbij een faciliterende rol die de decentrale partijen ondersteunt bij het nemen van de investeringsbeslissingen over hun eigen projecten. In lijn hiermee is voor DBFM(O) bij onderwijshuisvesting eind 2008 een Servicecentrum Scholenbouw opgericht van én voor scholen en gemeenten, met tijdelijke subsidiëring vanuit OCW en Financiën. Het Rijk wil meehelpen zodat decentrale partijen weten wat DBFM(O) is en in staat zijn om DBFM(O) toe te passen bij die projecten waarbij dit het meest geëigende instrument is.

Dit staat in een voortgangsrapportage over DBFM(O) die op 11 juni 2010 naar de Tweede Kamer is gestuurd. DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate) is een geïntegreerde contractvorm van publiek-private samenwerking, waarbij een privaat consortium integraal verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud en gedurende de levensduur van een project een vooraf afgesproken output levert.

Meer informatie
U vindt de voortgangsrapportage op de website van het Ministerie van Financiën

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Financiën