Tarieven en spitswegen Proef Betaald Rijden Amsterdam bekend

consortium ARS en Efkon levert de techniek voor de Proef

De tarieven en spitswegen voor de Proef Betaald Rijden Amsterdam zijn vastgesteld. Daarmee kan de werving van deelnemers van start. De Proef maakt deel uit van het maatregelenpakket van de Taskforce Ontspits waarmee bedrijfsleven en overheden de bereikbaarheid van de regio Amsterdam willen verbeteren. Tevens wordt met de Proef onderzocht tegen welke condities spitsrijders hun gedrag gaan aanpassen en zo bijdragen aan een betere bereikbaarheid. De resultaten worden negen maanden na de start van de Proef gepresenteerd.

De tarieven en spitswegen voor de Proef Betaald Rijden Amsterdam zijn vastgesteld. Daarmee kan de werving van deelnemers van start. De Proef maakt deel uit van het maatregelenpakket van de Taskforce Ontspits waarmee bedrijfsleven en overheden de bereikbaarheid van de regio Amsterdam willen verbeteren. Tevens wordt met de Proef onderzocht tegen welke condities spitsrijders hun gedrag gaan aanpassen en zo bijdragen aan een betere bereikbaarheid. De resultaten worden negen maanden na de start van de Proef gepresenteerd.

infrasite_insert_image_1
De vrijwillige deelnemers aan de Proef krijgen een bedrag tussen de 80 en 160 euro per maand. Dit bedrag is afhankelijk van de afstand van het woon- werkverkeer en het gekozen spitstarief. De deelnemers krijgen een kastje in de auto dat kilometers registreert. Vervolgens gaan ze per kilometer betalen. Het basistarief is 6,5 cent per kilometer en geldt op werkdagen op alle Nederlandse wegen. Voor het spitstarief is er keuze uit vier varianten: een opslag op het basistarief van 2, 4, 6 of 8 cent. De deelnemer kan zelf een pakket op maat kiezen. Het hoogste spitstarief geeft bijvoorbeeld de grootste verdienmogelijkheden als de deelnemer uit de spits blijft. Iemand die wil deelnemen aan de Proef kan aan de hand van een reiskostenmeter voor zijn of haar situatie bepalen wat de effecten zijn van de keuzes die je kunt maken.

De spitstarieven gelden op de belangrijkste wegen naar en van Amsterdam, op werkdagen van 7.00 uur tot 9.00 uur en van 16.00 uur tot 19.00 uur. Wie zijn auto laat staan, vooral tijdens de spits, kan geld overhouden. Hoe vaker de file wordt gemeden, en dat kan bijvoorbeeld door thuis te werken of gebruik te maken van een OV-kaart, des te meer kan maandelijks worden verdiend. Reëel is dat een deelnemer een netto bedrag van tussen de vijftig en honderd euro per maand kan verdienen. Dit bedrag kan lager maar ook hoger zijn, afhankelijk van de aanpassing van het reisgedrag en de persoonlijke situatie.

De vrijwillige deelnemers worden aangezocht via werkgevers. De bereikbaarheidsmakelaar Verkeer.advies bekijkt wie in aanmerking komt voor deelname aan de Proef. De werving van deelnemers gaat nu van start bij de bedrijven die zijn gevestigd op de Amsterdamse bedrijventerreinen in Zuidoost en in de Riekerpolder. Daarna volgen andere bedrijventerreinen.

De Proef is in nauwe samenwerking met het ministerie van V&W opgezet.

Hans Gerson, wethouder Verkeer, Vervoer en Infrastructuur van de gemeente Amsterdam: “De regio Amsterdam kent de drukste wegen in Nederland. Daarom zijn we bijzonder blij dat we nu met de Proef gaan beginnen. En de gemeente wil het niet alleen: er is breed draagvlak bij ondernemersverenigingen. Door die betrokkenheid kunnen we spitsrijders steeds meer alternatieven bieden, bijvoorbeeld doordat werknemers op variabele tijden kunnen werken en met een steeds breder aanbod van OV-voorzieningen op bedrijventerreinen”.

Werkgeversvertegenwoordiger Uri Coronel: “Het is goed dat we nu duidelijkheid hebben over de Proef Betaald Rijden in de Regio Amsterdam. Nu kunnen we vol aan de slag met de Proef in combinatie met andere mobiliteitsmaatregelen uit het Ontspitspakket voor het nieuwe werken, buiten de spits reizen of met alternatieven zoals openbaar vervoer. De Amsterdamse ondernemersverenigingen VNO-NCW, ORAM en MKB zullen helpen bij het werven van vrijwilligers voor de Proef. Natuurlijk zal er ook nog het nodige aan wegen en openbaar vervoer moeten gebeuren om ook daadwerkelijk een bereikbare regio te kunnen garanderen”.

Jaarlijks kosten files de Randstad 1,6 miljard euro. Voor automobilisten is er veel tijdsverlies en de hogere uitstoot aan schadelijke stoffen gaat ten koste van luchtkwaliteit en gezondheid. Met de Proef willen betrokken partijen alternatieven bieden aan spitsrijders. De deelnemers kunnen kiezen uit alternatieven als op andere tijden werken, de auto verruilen voor een OV-Forenskaart, Vanpoolen en/of (deels) thuiswerken.

Tevens wordt met de Proef verkend tegen welke condities spitsrijders hun gedrag gaan aanpassen. Gedurende de Proef kunnen de verschillende variabelen zoals wegen of tarieven worden aangepast om te ondervinden op welke wijze een optimale bijdrage aan de bereikbaarheid van de regio Amsterdam wordt bereikt. Daarin is ook het ministerie van V&W geïnteresseerd vanuit de landelijke invoering van de kilometerprijs. Het ministerie ondersteunt de Proef dan ook.

Onlangs is al door de gemeente Amsterdam een consortium geselecteerd bestaande uit de bedrijven ARS en Efkon dat de techniek voor de Proef levert, zoals de kastjes in de auto’s. Naar verwachting rijden de eerste “Ontspitsers” in het voorjaar van 2010 rond. In eerste instantie worden 1000 deelnemers aangezocht. De ervaringen uit deze eerste fase worden verwerkt in de volgende fase. Uiteindelijk kunnen 10.000 mensen meedoen aan de Proef.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Taskforce Ontspits