Wet- en regelgeving opnieuw grootste ergernis bouwsector

Afspraken maken wordt steeds moeilijker in de bouw

Rotterdam – In de bouw wordt de toename in wet- en regelgeving opnieuw als de grootste bron van ergernis beschouwd. Hoewel het relatieve aantal mensen dat dit als grootste frustratie noemt, is gedaald, blijft bijna de helft deze mening toegedaan (45%). Een andere ergernis die wel is toegenomen ten opzichte van vorig jaar, is de moeilijkheid om afspraken te maken met andere partijen (23%). Dit blijkt uit recent onderzoek van USP Marketing Consultancy waarvoor 787 online enquêtes zijn afgenomen onder Bouwpanel.nl.

Toenemende wet- en regelgeving grootste frustratie

Gevraagd naar wat de grootste frustratie is die werken in de bouw met zich meebrengt, geeft dit jaar 45% (vorig jaar 57%) aan dat dit de toenemende wet- en regelgeving is. Alhoewel de verschillen tussen de onderscheiden bouwpartijen niet groot zijn, lijken in tegenstelling tot vorig jaar, de opdrachtgevers hier het meest door gefrustreerd te raken; binnen die groep is het voor 57% de grootste frustratie (2006: 61%). De toenemende wet- en regelgeving laat ook de voorschrijvers en installateurs niet onberoerd; zij volgen de frustratie van de opdrachtgevers met 47% (2006: respectievelijk 62% en 59%).

Steeds meer mensen ergeren zich aan het moeilijk afspraken maken met andere partijen

Het aspect dat na de toenemende wet- en regelgeving de meeste frustratie oproept bij het werken in de bouwwereld is de moeilijkheid om afspraken te maken met andere partijen; totaal geeft dit jaar 23% (vorig jaar 16%) aan dat dit hun grootste frustratie is. Bij de groep die zich vorig jaar nog het meest ergerde aan de toenemende wet- en regelgeving, de aannemers, lijken de frustraties zich meer en meer te richten op de moeite dat het kost afspraken te maken met andere partijen (2006: 15%; 2007: 26%). Deze ontwikkeling (verschuiving van de frustraties van wet- en regelgeving naar moeilijker afspraken maken) is bij alle partijen uit de bouwkolom, met uitzondering van de opdrachtgevers, waar te nemen. De betrokkenheid van personeel/collega’s komt dit jaar wederom op een derde plaats met 12% (2006: 8%). Tevens over de milieueisen ergeren de bouwpartijen zich nu (6%) iets vaker dan vorig jaar (4%).

Technische verantwoording

Voor het onderzoek van USP Marketing Consultancy zijn 787 online enquêtes afgenomen onder het Bouwpanel (www.bouwpanel.nl). In de vroege zomer van 2007 zijn 176 opdrachtgevers (woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten), 109 ontwerpers/adviseurs, 145 aannemers B&U en -GWW, 180 afbouwers, 145 installateurs en 32 fabrikanten en handelsorganisaties geënquêteerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: USP Marketing Consultancy BV

Wet- en regelgeving opnieuw grootste ergernis bouwsector | Infrasite

Wet- en regelgeving opnieuw grootste ergernis bouwsector

Afspraken maken wordt steeds moeilijker in de bouw

Rotterdam – In de bouw wordt de toename in wet- en regelgeving opnieuw als de grootste bron van ergernis beschouwd. Hoewel het relatieve aantal mensen dat dit als grootste frustratie noemt, is gedaald, blijft bijna de helft deze mening toegedaan (45%). Een andere ergernis die wel is toegenomen ten opzichte van vorig jaar, is de moeilijkheid om afspraken te maken met andere partijen (23%). Dit blijkt uit recent onderzoek van USP Marketing Consultancy waarvoor 787 online enquêtes zijn afgenomen onder Bouwpanel.nl.

Toenemende wet- en regelgeving grootste frustratie

Gevraagd naar wat de grootste frustratie is die werken in de bouw met zich meebrengt, geeft dit jaar 45% (vorig jaar 57%) aan dat dit de toenemende wet- en regelgeving is. Alhoewel de verschillen tussen de onderscheiden bouwpartijen niet groot zijn, lijken in tegenstelling tot vorig jaar, de opdrachtgevers hier het meest door gefrustreerd te raken; binnen die groep is het voor 57% de grootste frustratie (2006: 61%). De toenemende wet- en regelgeving laat ook de voorschrijvers en installateurs niet onberoerd; zij volgen de frustratie van de opdrachtgevers met 47% (2006: respectievelijk 62% en 59%).

Steeds meer mensen ergeren zich aan het moeilijk afspraken maken met andere partijen

Het aspect dat na de toenemende wet- en regelgeving de meeste frustratie oproept bij het werken in de bouwwereld is de moeilijkheid om afspraken te maken met andere partijen; totaal geeft dit jaar 23% (vorig jaar 16%) aan dat dit hun grootste frustratie is. Bij de groep die zich vorig jaar nog het meest ergerde aan de toenemende wet- en regelgeving, de aannemers, lijken de frustraties zich meer en meer te richten op de moeite dat het kost afspraken te maken met andere partijen (2006: 15%; 2007: 26%). Deze ontwikkeling (verschuiving van de frustraties van wet- en regelgeving naar moeilijker afspraken maken) is bij alle partijen uit de bouwkolom, met uitzondering van de opdrachtgevers, waar te nemen. De betrokkenheid van personeel/collega’s komt dit jaar wederom op een derde plaats met 12% (2006: 8%). Tevens over de milieueisen ergeren de bouwpartijen zich nu (6%) iets vaker dan vorig jaar (4%).

Technische verantwoording

Voor het onderzoek van USP Marketing Consultancy zijn 787 online enquêtes afgenomen onder het Bouwpanel (www.bouwpanel.nl). In de vroege zomer van 2007 zijn 176 opdrachtgevers (woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten), 109 ontwerpers/adviseurs, 145 aannemers B&U en -GWW, 180 afbouwers, 145 installateurs en 32 fabrikanten en handelsorganisaties geënquêteerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: USP Marketing Consultancy BV