Halfjaarcijfers 2007: DHV Groep laat sterke groei zien

  • Netto-omzet stijgt met 18% naar € 186 miljoen
  • Bedrijfsresultaat neemt toe met 21% tot € 10 miljoen

Amersfoort – Het eerste halfjaar 2007 realiseerde de DHV Groep een netto-omzet van € 186,2 miljoen, een stijging van 18% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat steeg met 21% naar € 10,2 miljoen.

Resultaten per business group en regio
De business groups Ruimte & Mobiliteit en Bouw & Industrie, die vooral hun activiteiten in Nederland hebben, laten goede resultaten zien. Ook de regio’s Afrika en Noord-Amerika laten goede tot zeer goede resultaten zien die boven de resultaten van het voorgaande jaar liggen evenals boven de verwachtingen voor het eerste halfjaar van 2007. Door een innovatieve aanpak van de vraagstukken in onder andere de infrastructurele markt, realiseert de DHV Groep een sterke omzetgroei. Daarnaast profiteert de groep van de sterke groei in landen als Zuid-Afrika.

De regio Azië ontwikkelt zich conform verwachtingen en laat een sterke stijging zien van de waarde van de nieuw gesloten contracten. De omzet en het resultaat van de regio Europa loopt achter op de vergelijkbare periode in 2006. Dit wordt vooral veroorzaakt door de sterke prijsconcurrentie op internationaal gefinancierde projecten.

De omzet en het resultaat van de business group Water liggen boven dat van de vergelijkbare periode in 2006 maar blijven achter op de verwachtingen. Dit wordt deels veroorzaakt door het vertraagd starten van grote projecten in het buitenland. Ook de business group Aviation heeft te kampen met het vertraagd loskomen van een groot project, waardoor de omzet en resultaten iets achterlopen.

Het bedrijfsresultaat voor winstdeling en afschrijving goodwill is met 21% gestegen, terwijl het nettoresultaat ligt op het niveau van 2006. Dit verschil wordt veroorzaakt door hogere winstafhankelijke uitkeringen en een hogere belastingsdruk.

In het eerste halfjaar heeft de DHV Groep in Nederland de overgang doorgevoerd naar een nieuwe wereldwijde ICT-omgeving. De daaraan verbonden eenmalige kosten drukken het resultaat van het eerste halfjaar.

Vooruitzichten
De totale waarde van de in het eerste halfjaar van 2007 gesloten contracten, steeg met bijna 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zowel het aantal opdrachten als de marge stegen. De verwachting is dat deze trend zich doorzet in de tweede helft van dit jaar. Daarmee houdt de DHV Groep vast aan een verwachte jaaromzetgroei van ten minste 10% en een verdere verbetering van de operationele marge.

Acquisitie Pools ingenieursbureau Prokom

In juli heeft het bedrijf Prokom uit Polen zich aangesloten bij de DHV Groep. Prokom is gespecialiseerd op het gebied van rioleringen en waterzuivering en is met 40 medewerkers gevestigd in Warschau. De DHV Groep verstevigt hiermee haar marktpositie in Polen.

Selectie verworven projecten eerste halfjaar 2007

  • DHV heeft van de Bloemenveiling Aalsmeer de opdracht gekregen voor het ontwerp en de realisatie van de uitbreiding van de veiling met een nieuw gebouw. De veiling was al ’s werelds grootste groothandelsgebouw met 1 miljoen m2. Het nieuwe gebouw brengt dit op zo’n 1,25 miljoen m2;
  • De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat heeft DHV en TNO geselecteerd voor het ontwikkelen en borgen van kennis over verkeersgerelateerde luchtvervuiling. DHV en TNO gaan hierdoor een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling, uitwisseling en overdracht van kennis op het gebied van luchtkwaliteit binnen Rijkswaterstaat;
  • Met Afvalverwerker Omrin heeft DHV een Design & Build contract gesloten voor de realisatie van de uitbreiding van de bestaande MBR-installatie (MembraanBioReactor) op Ecopark ‘De Wierde’ in Friesland;
  • Het Ghanese ministerie van Visserij heeft DHV opdracht gegeven twaalf nieuwe visserijhavens te ontwikkelen. DHV onderzoekt geschikte locaties, maakt voor alle havens masterplannen, ontwerpen en milieueffectrapportages en zal het bouwmanagement over de werken voeren;
  • Zonnecellenproducent Cel Celis heeft DHV geselecteerd voor het ontwerp van hun nieuwe 100 MW zonnecellenfabriek in Bembibre, Spanje. Daarnaast verzorgt DHV ook de bouwbegeleiding;
  • In opdracht van de verkeerspolitie van de Chinese stad Luoyang realiseert DHV i.s.m. Delcan een verkeersregel- en managementsysteem. Daarnaast adviseert DHV de verkeerscentrale van Luoyang op het gebied van verkeersmanagement;
  • De luchthavenautoriteit van Botswana heeft de joint venture NACO-SSI opdracht verleend voor het ontwerp van de nieuwe terminal voor Sir Seretse International Airport in Gaborone. De terminal met een oppervlakte van ca. 22.000 m2, zal ca. 1 miljoen passagiers per jaar kunnen verwerken;
  • Delcan levert specialistische diensten ten behoeve van de renovatie van de Québecbrug in Canada. Deze stalen brug is qua overspanning de langste cantileverbrug ter wereld (549 m).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV