NS Vastgoed investeert fors in stationsgebied Breda

Utrecht – Gemeente Breda en NS Vastgoed hebben op 31 mei 2006 de overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van 190.000 m2 nieuw vastgoed, bestaande uit woningen, kantoren en hotelvoorzieningen in het Stationskwartier van Breda. Breda is één van de door het ministerie van VROM aangewezen nieuwe sleutelprojecten. De ondertekening vond plaats gezamenlijk met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst tussen de ministeries van VROM, V&W en de gemeente Breda voor de nieuwe OV-terminal, een derde perron en de ontwikkeling van het Stationskwartier. NS Vastgoed investeert 80 miljoen euro in de kantoren, woningen en winkels van de OV-terminal en een aanzienlijk hogere bedrag in het totale gebied.

Breda wil zich in de komende jaren profileren als de ‘Poort van Brabant’. De stad ligt centraal tussen de grote steden in België (Vlaamse Ruit) en Nederland (Randstad). Breda mikt daarbij op bedrijven uit de Benelux. Als de stad straks met een shuttle is verbonden met de hogesneltreinlijn, wil de gemeente deze Eurregionale positie verder uitbouwen.

Het plangebied behelst totaal 12,6 hectare. NS Vastgoed ontwikkelt daarbinnen 70.000 m2 woningen (595 eenheden), 117.000 m2 kantoren en de uitbreiding van een hotel.

Volgens directeur Ontwikkeling Paul Rutte van NS Vastgoed is de samenwerking tussen de verschillende partners van groot belang om het project in het Bredase Stationskwartier te realiseren: “Het ontwikkelen van stationslocaties vraagt bij uitstek om een integrale benadering en intensieve samenwerking tussen overheid en private partijen. Alleen zo kan een plek gecreëerd worden waar mensen in een aangename en veilige omgeving kunnen wonen, werken, winkelen en recreëren. Voor ons is niet alleen het toevoegen van nieuw aantrekkelijk vastgoed aan een stationsomgeving voldoende om als top 10-ontwikkelaar een bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in het gebied. Dat doen we ook door intensief mee te denken in het gehele project.”

NS Vastgoed praat inmiddels met diverse potentiële gebruikers voor het nieuwe vastgoed. Volgens planning wordt het Stationskwartier Breda medio 2015 opgeleverd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NS Vastgoed