Hoorzitting Tweede Kamer Ruimte voor de Rivier

Den Haag – De Tweede Kamer heeft tijdens een hoorzitting op 20 april 2006 deskundigen, regiobestuurders en betrokkenen gevraagd hun mening te geven over de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. Bij de hoorzitting waren kamerleden van CDA, PvdA, VVD en SP aanwezig. De (plenaire) behandeling van de PKB in de Tweede Kamer zal naar verwachting plaatsvinden op 29 mei 2006.

Alle genodigden kregen tijdens de hoorzitting de gelegenheid een kort statement af te leggen, waarna de Kamerleden vragen stelden. De discussie ging vooral over de ontpoldering van de Noordwaard, de dijkverleggingen Cortenoever, Voorster Klei en Lent en de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Daarnaast kwam ook de langetermijnopgave (18.000 m3/s bij Lobith) tijdens de discussie uitgebreid aan de orde.

De deskundigen waren enigszins verdeeld over het nut en de noodzaak van de Planologische Kernbeslissing. Twee van hen stelden dat een betere onderbouwing van de lange termijn noodzakelijk is, verweten V&W ‘tunnelvisie’ of vonden de PKB niet ‘TCI-proof’ (TCI = Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten). De overige deskundigen gaven aan de PKB een verstandig besluit te vinden en waren van mening dat de rivierafvoer de komende jaren als gevolg van klimaatverandering zal toenemen en dat daarom een robuuste oplossing noodzakelijk is.
Eén van de deskundigen deed een nadrukkelijke oproep aan de Tweede Kamerleden: “U kunt geschiedenis schrijven. U kunt namelijk als eerste Kamerleden in de Nederlandse geschiedenis het lef hebben om in te stemmen met anticiperende maatregelen. Tot op heden zijn er pas maatregelen getroffen, nadat er een (bijna) overstroming heeft plaatsgevonden.”

De regiobestuurders, waaronder gedeputeerden van een aantal betrokken provincies, gaven aan tevreden te zijn over het proces dat heeft geleid tot de PKB. Daarmee is in hun ogen maximaal draagvlak gecreëerd. Desondanks zullen pijnlijke maatregelen lokaal altijd weerstand blijven ontmoeten. Alle bestuurders benadrukten het belang van het ‘in één keer goed’ treffen van maatregelen en van een duurzame en robuuste aanpak. Daarnaast pleitten de bestuurders ervoor de snelheid in het proces te houden; vertraging zal leiden tot afbrokkeling van het draagvlak.

De aanwezige betrokken bewoners droegen nogmaals hun bezwaren aan en stelden vragen bij de beleidskeuze voor de lange termijn (18.000 m3/s bij Lobith). Daarnaast trokken zij ook het draagvlak voor de maatregelen in twijfel. Bovendien waren de meeste aanwezige bewoners van mening dat alternatieven niet serieus of onafhankelijk waren beoordeeld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ruimte voor de rivier