2 mln voor herstructurering Rechter Maasoever

Den Haag – Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft 2 miljoen euro gereserveerd voor de herstructurering van de Rechter Maasoever. Het gaat om 1,3 miljoen euro voor het deelproject Rivierzone in Vlaardingen en 7 ton voor het deelproject Balkon/ Haven in Maassluis. Het geld komt uit de zogenoemde BIKL-gelden; de Bestemmingsreserve Impulsen in Kwaliteit en Leefbaarheid.

Het project Rivierzone in Vlaardingen houdt in: woningbouw aan een deel van de Koningin Wilhelminahaven (Schiereiland Westzijde), woningbouw en kantoren in het Stationsgebied, herstructurering en woningbouw in de VOP-wijk en woningbouw in het gebied Nieuwe Maas. Het Stationsgebied is het eerst aan de beurt. De bijdrage uit de BIKL-middelen wordt besteed aan het slopen, saneren en bouw- en woonrijp maken van de locaties. De gemeente Vlaardingen verwacht het geld in de loop van 2006 te besteden met een mogelijke uitloop naar 2007 en 2008.

Bij het deelproject Balkon/Haven in Maassluis gaat het met name om de ontwikkeling van de woningbouwlocatie ‘Het Balkon’. Naar verwachting kan hier medio 2006 met de bouw van de woningen worden begonnen. Om te zorgen voor een goede, duurzame ruimtelijke kwaliteit op deze locatie wordt een tunnel aangelegd onder de spoorlijn Rotterdam/Hoek van Holland. Aan de aanleg van deze tunnel zal 0,7 miljoen euro worden besteed. De aanleg is gepland in 2007 en 2008.

Door de reservering van € 2,0 miljoen voor deze gebieden op de Rechter Maasoever dragen Gedeputeerde Staten bij aan de uitvoering van de gewenste herstructurering van het gebied. In december 2004 ondertekenden Rijk, provincie, gemeenten en vertegenwoordiging van bedrijven de Bestuursovereenkomst Rechter Maasoever, waarmee zij het belang van een optimale leefkwaliteit bij de herstructurering benadrukten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland