Rijksoverheid krijgt regiebureau voor inkoop

Den Haag – De Rijksoverheid krijgt een regiebureau voor inkoop. Er komt een rijksbrede strategische
aanpak voor inkopen en aanbesteden. Dat staat in de `Beleidsbrief professioneel inkopen en aanbesteden rijksoverheid 2006-2010´die staatssecretaris Van Gennip van Economische
Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De maatregelen volgen op het Actieplan
Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) waarmee de Rijksoverheid in de afgelopen
periode haar aankoopbeleid naar een hoger plan heeft getild.

De overheid is een grote inkoper, meer dan tien procent van het Bruto Nationaal
Product bestaat uit overheidsinkopen en 30 procent daarvan komt voor rekening
van het rijk. Daarbij gaat het niet alleen om potloden en pennen maar ook om brandweerauto´s,
beleidsonderzoek en de HSL.
Het Actieplan heeft tot een enorme cultuurverandering geleid. Bovendien zijn
en worden met professioneel inkopen en aanbesteden forse besparingen gerealiseerd
oplopend tot structureel 150 miljoen per jaar in deze kabinetsperiode.

Verdere professionalisering moet een bijdrage leveren aan effiëntere inkoop en
kostenbesparingen, het bevorderen van duurzaamheid, stimuleren van innovatie en
het aanhalen van de banden met het bedrijfsleven. Daarom komt onder de staatssecretaris
van EZ die als coördinerend bewindspersoon optreedt een ambtelijke concernverantwoordelijke
voor inkopen en aanbesteden. Deze moet met een klein bureau de regie voeren over
de verdere realisatie van inkooptaakstellingen, richting geven aan verdere professionalisering,
kwaliteitsnormen stellen en bewaken, beleidsthema´s zoals duurzaamheid en innovatie
naar de praktijk vertalen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Economische Zaken