Bouwend Nederland naar hoorzitting over claims

Gouda – De Tweede Kamer zal op 22 maart 2005 een hoorzitting houden over de gang van zaken rond de afwikkeling van claims van opdrachtgevers aan het adres van bouwbedrijven. Bouwend Nederland zal daar namens de sector het verloop van de gesprekken van afgelopen maanden toelichten. Nogmaals zal daarbij het belang worden beklemtoond dat de bouwsector hecht aan het schoon schip maken, waarbij tevens wordt aangegeven dat dit niet tegen elke prijs kan plaatsvinden.

Op vrijdag 4 maart 2005 bleek het kabinet niet akkoord te gaan met een principe-overeenkomst tussen bouw en opdrachtgevers. Daarbij zouden de opdrachtgevers (waaronder rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen) afzien van verdere juridische stappen en zou de bouwsector enkele tientallen miljoenen storten in een speciaal fonds.

Als reactie op het kabinetsbesluit heeft de Tweede Kamer besloten tot een hoorzitting. Later zal een debat tussen Kamer en Kabinet plaatsvinden.

Bouwbedrijven hebben vanaf het begin bestreden dat de ongeoorloofde mededingingsovertredingen hebben geleid tot prijsopdrijving en schade hebben toegebracht aan individuele projecten. In die zin bestrijden zij dat sprake kan zijn van het claimen van een vergoeding voor geleden schade. De systematiek van vooroverleg leidde wellicht tot een mate van marktinefficiency, maar deze is niet identificeerbaar in projectresultaten en exploitatierekeningen, aldus Bouwend Nederland. Vanwege het belang van herstel van verhoudingen en de noodzaak tot vernieuwing, wil de bouwsector een positief gebaar maken naar opdrachtgevers. In dat licht moet de instelling van een fonds worden gezien.

Bouwend Nederland onderstreept dat ook de autoriteiten het belang van schoon schip hebben onderschreven. De NMa heeft verklaard dat een collectieve regeling van financiele claims daar een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Daarom mogen bedrijven 10 procent van het bedrag dat in het fonds wordt gestort, aftrekken van de NMa-boete.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)

Bouwend Nederland naar hoorzitting over claims | Infrasite

Bouwend Nederland naar hoorzitting over claims

Gouda – De Tweede Kamer zal op 22 maart 2005 een hoorzitting houden over de gang van zaken rond de afwikkeling van claims van opdrachtgevers aan het adres van bouwbedrijven. Bouwend Nederland zal daar namens de sector het verloop van de gesprekken van afgelopen maanden toelichten. Nogmaals zal daarbij het belang worden beklemtoond dat de bouwsector hecht aan het schoon schip maken, waarbij tevens wordt aangegeven dat dit niet tegen elke prijs kan plaatsvinden.

Op vrijdag 4 maart 2005 bleek het kabinet niet akkoord te gaan met een principe-overeenkomst tussen bouw en opdrachtgevers. Daarbij zouden de opdrachtgevers (waaronder rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen) afzien van verdere juridische stappen en zou de bouwsector enkele tientallen miljoenen storten in een speciaal fonds.

Als reactie op het kabinetsbesluit heeft de Tweede Kamer besloten tot een hoorzitting. Later zal een debat tussen Kamer en Kabinet plaatsvinden.

Bouwbedrijven hebben vanaf het begin bestreden dat de ongeoorloofde mededingingsovertredingen hebben geleid tot prijsopdrijving en schade hebben toegebracht aan individuele projecten. In die zin bestrijden zij dat sprake kan zijn van het claimen van een vergoeding voor geleden schade. De systematiek van vooroverleg leidde wellicht tot een mate van marktinefficiency, maar deze is niet identificeerbaar in projectresultaten en exploitatierekeningen, aldus Bouwend Nederland. Vanwege het belang van herstel van verhoudingen en de noodzaak tot vernieuwing, wil de bouwsector een positief gebaar maken naar opdrachtgevers. In dat licht moet de instelling van een fonds worden gezien.

Bouwend Nederland onderstreept dat ook de autoriteiten het belang van schoon schip hebben onderschreven. De NMa heeft verklaard dat een collectieve regeling van financiele claims daar een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Daarom mogen bedrijven 10 procent van het bedrag dat in het fonds wordt gestort, aftrekken van de NMa-boete.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)