Bouwwereld zwaar teleurgesteld

Gouda – Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven is zwaar teleurgesteld in het kabinetsbesluit van 4 maart 2005 om niet akkoord te gaan met een fonds waaruit claims van opdrachtgevers tegen bouwbedrijven kunnen worden betaald.

Afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd over een dergelijk fonds. Eerder leek het erop dat de bouwsector en alle betrokken partijen het eens zouden kunnen worden. De bouw zou 50 miljoen euro in een fonds storten; overheidsopdrachtgevers zouden daaruit een bedrag krijgen en dan afzien van hun claims. Daarenboven zou de bouw 15 miljoen betalen om innovatie en verandering in de sector te bevorderen.

Op 4 maart 2005 besloot het kabinet het bedrag onvoldoende te vinden. Volgens Bouwend Nederland is dit merkwaardig, omdat over de ordegrootte van het bedrag na intensief overleg met betrokken ministers al eerder overeenstemming was bereikt. De overheid dwingt de bouwbedrijven nu in een situatie van lange juridische procedures, waardoor het niet mogelijk is snel schoon schip te maken.

In de procedures zullen overheidsopdrachtgevers met bewijzen moeten komen dat ze bij projecten teveel hebben betaald aan bouwbedrijven. De bedrijven ontkennen dat sprake is geweest van prijsopdrijving, maar wilden tijd- en energievergende lange procedures vermijden.

Bouwend Nederland hoopt dat in een overleg tussen parlement en kabinet alsnog de redelijkheid van het aanbod van de bouwsector wordt onderkend, waardoor partijen nu eindelijk weer kunnen gaan bouwen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)

Bouwwereld zwaar teleurgesteld | Infrasite

Bouwwereld zwaar teleurgesteld

Gouda – Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven is zwaar teleurgesteld in het kabinetsbesluit van 4 maart 2005 om niet akkoord te gaan met een fonds waaruit claims van opdrachtgevers tegen bouwbedrijven kunnen worden betaald.

Afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd over een dergelijk fonds. Eerder leek het erop dat de bouwsector en alle betrokken partijen het eens zouden kunnen worden. De bouw zou 50 miljoen euro in een fonds storten; overheidsopdrachtgevers zouden daaruit een bedrag krijgen en dan afzien van hun claims. Daarenboven zou de bouw 15 miljoen betalen om innovatie en verandering in de sector te bevorderen.

Op 4 maart 2005 besloot het kabinet het bedrag onvoldoende te vinden. Volgens Bouwend Nederland is dit merkwaardig, omdat over de ordegrootte van het bedrag na intensief overleg met betrokken ministers al eerder overeenstemming was bereikt. De overheid dwingt de bouwbedrijven nu in een situatie van lange juridische procedures, waardoor het niet mogelijk is snel schoon schip te maken.

In de procedures zullen overheidsopdrachtgevers met bewijzen moeten komen dat ze bij projecten teveel hebben betaald aan bouwbedrijven. De bedrijven ontkennen dat sprake is geweest van prijsopdrijving, maar wilden tijd- en energievergende lange procedures vermijden.

Bouwend Nederland hoopt dat in een overleg tussen parlement en kabinet alsnog de redelijkheid van het aanbod van de bouwsector wordt onderkend, waardoor partijen nu eindelijk weer kunnen gaan bouwen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)