Hoogspanningsmast TenneT

TenneT investeerde 4 miljard euro in energie-infrastructuur

Foto: persdatabank TenneT

Netbeheerder TenneT heeft vorig jaar het recordbedrag van 4 miljard euro geïnvesteerd in de uitbreiding en het onderhoud van de energie-infrastructuur en zet daarmee stevig in op de energietransitie. Dit bedrag moet vanaf 2025 groeien naar minimaal 6 miljard euro per jaar.

TenneT versnelt de groei om duurzame energie te stimuleren en ziet in de Russische aanval op Oekraïne een belangrijke extra drijfveer om eerder een nieuw energiesysteem te realiseren. Om de huidige klimaatdoelstellingen te halen, zijn volgens het bedrijf fundamentele veranderingen nodig in de planning, werking en configuratie van het hele elektriciteitssysteem. TenneT zet ook in op het slim gebruik van het net.

Fossielvrij energiesysteem

Vooruitblikkend betekent de sterke toename van de productie van duurzame elektriciteit en de elektrificatie van de samenleving dat de netbeheerder het jaarlijkse investeringsniveau vanaf 2025 verhoogt naar minimaal 6 miljard euro. Omdat een veilig en betrouwbaar hoogspanningsnet een van de doorslaggevende factoren is voor de energietransitie, ontwikkelt en bouwt het bedrijf een net dat in 2045 klaar moet zijn voor een fossielvrij energiesysteem: het ‘Target Grid’.

CEO Manon van Beek: “Terwijl we in hoog tempo werken aan de aanleg en het onderhoud van ons net voor een fossielvrije toekomst, groeit ook de vraag naar netcapaciteit in het hier en nu snel. Lineaire groei alleen kan deze vraag niet oplossen, dus kijken we naar vele manieren om slimmer gebruik te maken van ons bestaande netwerk en investeren we veel tijd en moeite in het zogenoemde systeemdenken. Dit laatste omvat holistische oplossingen en systemische planning voor het hele energiesysteem en is een echte sprong voorwaarts voor de energietransitie.”

Slimme oplossingen voor congestie

De komende jaren blijft de focus van TenneT gericht op het versnellen van de implementatie van het projectportfolio en het werken aan slimme oplossingen om congestieproblemen aan te pakken. Het benutten van flexibiliteit voor het net is cruciaal en het bedrijf werkt aan opties zoals vraagrespons en decentrale flexibiliteit van huishoudelijke apparaten en elektrische voertuigen.

Ook het werven van technisch talent is een prioriteit. TenneT wil zijn personeelsbestand verder laten groeien en ziet investeringen in technologieonderwijs als noodzakelijk om de aanhoudende schaarste op dit gebied aan te pakken. Door nauw samen te werken met mbo- en hbo-instellingen trekt TenneT jongeren aan voor de energie-infrastructuursector en leidt hen daarvoor op.

Lees ook:

Auteur: Jacques Geluk

TenneT investeerde 4 miljard euro in energie-infrastructuur | Infrasite
Hoogspanningsmast TenneT

TenneT investeerde 4 miljard euro in energie-infrastructuur

Foto: persdatabank TenneT

Netbeheerder TenneT heeft vorig jaar het recordbedrag van 4 miljard euro geïnvesteerd in de uitbreiding en het onderhoud van de energie-infrastructuur en zet daarmee stevig in op de energietransitie. Dit bedrag moet vanaf 2025 groeien naar minimaal 6 miljard euro per jaar.

TenneT versnelt de groei om duurzame energie te stimuleren en ziet in de Russische aanval op Oekraïne een belangrijke extra drijfveer om eerder een nieuw energiesysteem te realiseren. Om de huidige klimaatdoelstellingen te halen, zijn volgens het bedrijf fundamentele veranderingen nodig in de planning, werking en configuratie van het hele elektriciteitssysteem. TenneT zet ook in op het slim gebruik van het net.

Fossielvrij energiesysteem

Vooruitblikkend betekent de sterke toename van de productie van duurzame elektriciteit en de elektrificatie van de samenleving dat de netbeheerder het jaarlijkse investeringsniveau vanaf 2025 verhoogt naar minimaal 6 miljard euro. Omdat een veilig en betrouwbaar hoogspanningsnet een van de doorslaggevende factoren is voor de energietransitie, ontwikkelt en bouwt het bedrijf een net dat in 2045 klaar moet zijn voor een fossielvrij energiesysteem: het ‘Target Grid’.

CEO Manon van Beek: “Terwijl we in hoog tempo werken aan de aanleg en het onderhoud van ons net voor een fossielvrije toekomst, groeit ook de vraag naar netcapaciteit in het hier en nu snel. Lineaire groei alleen kan deze vraag niet oplossen, dus kijken we naar vele manieren om slimmer gebruik te maken van ons bestaande netwerk en investeren we veel tijd en moeite in het zogenoemde systeemdenken. Dit laatste omvat holistische oplossingen en systemische planning voor het hele energiesysteem en is een echte sprong voorwaarts voor de energietransitie.”

Slimme oplossingen voor congestie

De komende jaren blijft de focus van TenneT gericht op het versnellen van de implementatie van het projectportfolio en het werken aan slimme oplossingen om congestieproblemen aan te pakken. Het benutten van flexibiliteit voor het net is cruciaal en het bedrijf werkt aan opties zoals vraagrespons en decentrale flexibiliteit van huishoudelijke apparaten en elektrische voertuigen.

Ook het werven van technisch talent is een prioriteit. TenneT wil zijn personeelsbestand verder laten groeien en ziet investeringen in technologieonderwijs als noodzakelijk om de aanhoudende schaarste op dit gebied aan te pakken. Door nauw samen te werken met mbo- en hbo-instellingen trekt TenneT jongeren aan voor de energie-infrastructuursector en leidt hen daarvoor op.

Lees ook:

Auteur: Jacques Geluk