Landstation windenergie. Afbeelding: Arcadis

Arcadis realiseert drie landstations en ontwerpstandaard voor windparken op zee

Afbeelding: persbericht Arcadis

Arcadis gaat samen met opdrachtgever TenneT drie landstations bouwen voor de verbinding tussen windparken op zee tot en het hoogspanningsnet aan land. Het gaat om de te bouwen windparken van IJmuiden Ver, die worden gerealiseerd op de Noordzee. Met de opdracht is een kleine 5 miljoen euro gemoeid.

Twee van de landstations komen op de Maasvlakte bij Rotterdam te staan en de derde in het Zeeuwse Borssele. Ze voldoen aan de nieuwe 2 GigaWatt-standaard die TenneT samen met de markt heeft bedacht om de uitrol van energie uit windparken op zee aan te jagen. Om die reden blijft het werk voor Arcadis niet beperkt tot deze drie laadstations. Er wordt door het bedrijf tevens een standaard ontworpen voor toekomstige 2GW-landstations.

Windenergiegebied ver uit de kust

“De nieuwe standaard verlaagt de kosten van offshore wind en minimaliseert de impact op ruimte en milieu”, legt Arcadis uit. Bovendien wordt de capaciteit veel groter dan nu gebruikelijk is. De drie landstations voor IJmuiden Ver zijn de eerste projecten in deze nieuwe standaard. Dit windenergiegebied moet vanaf 2027 in gebruik worden genomen en dan zeker dertig jaar meegaan. Hoeveel turbines er komen te staan is nog niet duidelijk. Maar het gebied wordt 63 kilometer uit de kust gerealiseerd, dus vanaf land zijn de windmolens straks niet te zien.

Arcadis zorgt voor al het werk dat komt kijken bij het realiseren van de landstations, inclusief de aanbestedingsdocumenten, bouwvergunning en bijbehorende ontwerpen. Het ontwerp houdt rekening met toekomstig onderhoud. De opgewekte energie van de windturbines op zee komt via gelijkstroomkabels aan land
en moet in de landstations worden omgezet in 380 kilovolt wisselstroom voor het hoogspanningsnet. Arcadis organiseert het ontwerp van de gebouwen en het overige civiele werk. De hoogspanningscomponenten worden door een gespecialiseerd bedrijf ontworpen en geleverd.

Plaatje compleet

Het bedrijf is al op meerdere manieren betrokken bij IJmuiden Ver, met onder meer geofysische, geotechnische en geomorfologische onderzoeken voor de kabels in zee. Dat nu ook de landstations en de ontwerpstandaard zijn gegund, maakt het plaatje wat directeur Cécile Cluitmans van Arcadis betreft compleet. “De onderzoeken worden weer gebruikt bij de aanbestedingen voor de kabels in de zee en voor kwaliteitsborging. Eerder al waren we betrokken bij de Milieu Effect Rapportages en de vergunningaanvragen voor twee ondergrondse hoogspanningsverbindingen van de Noordzee naar land. We zitten dus goed in dit dossier. Dat daar nu ook het gebouw en het civiele werk bij komt, is een kers op de taart.”

Lees ook: Zeist ziet af van windmolens langs A12

Auteur: Vincent Krabbendam

Arcadis realiseert drie landstations en ontwerpstandaard voor windparken op zee | Infrasite
Landstation windenergie. Afbeelding: Arcadis

Arcadis realiseert drie landstations en ontwerpstandaard voor windparken op zee

Afbeelding: persbericht Arcadis

Arcadis gaat samen met opdrachtgever TenneT drie landstations bouwen voor de verbinding tussen windparken op zee tot en het hoogspanningsnet aan land. Het gaat om de te bouwen windparken van IJmuiden Ver, die worden gerealiseerd op de Noordzee. Met de opdracht is een kleine 5 miljoen euro gemoeid.

Twee van de landstations komen op de Maasvlakte bij Rotterdam te staan en de derde in het Zeeuwse Borssele. Ze voldoen aan de nieuwe 2 GigaWatt-standaard die TenneT samen met de markt heeft bedacht om de uitrol van energie uit windparken op zee aan te jagen. Om die reden blijft het werk voor Arcadis niet beperkt tot deze drie laadstations. Er wordt door het bedrijf tevens een standaard ontworpen voor toekomstige 2GW-landstations.

Windenergiegebied ver uit de kust

“De nieuwe standaard verlaagt de kosten van offshore wind en minimaliseert de impact op ruimte en milieu”, legt Arcadis uit. Bovendien wordt de capaciteit veel groter dan nu gebruikelijk is. De drie landstations voor IJmuiden Ver zijn de eerste projecten in deze nieuwe standaard. Dit windenergiegebied moet vanaf 2027 in gebruik worden genomen en dan zeker dertig jaar meegaan. Hoeveel turbines er komen te staan is nog niet duidelijk. Maar het gebied wordt 63 kilometer uit de kust gerealiseerd, dus vanaf land zijn de windmolens straks niet te zien.

Arcadis zorgt voor al het werk dat komt kijken bij het realiseren van de landstations, inclusief de aanbestedingsdocumenten, bouwvergunning en bijbehorende ontwerpen. Het ontwerp houdt rekening met toekomstig onderhoud. De opgewekte energie van de windturbines op zee komt via gelijkstroomkabels aan land
en moet in de landstations worden omgezet in 380 kilovolt wisselstroom voor het hoogspanningsnet. Arcadis organiseert het ontwerp van de gebouwen en het overige civiele werk. De hoogspanningscomponenten worden door een gespecialiseerd bedrijf ontworpen en geleverd.

Plaatje compleet

Het bedrijf is al op meerdere manieren betrokken bij IJmuiden Ver, met onder meer geofysische, geotechnische en geomorfologische onderzoeken voor de kabels in zee. Dat nu ook de landstations en de ontwerpstandaard zijn gegund, maakt het plaatje wat directeur Cécile Cluitmans van Arcadis betreft compleet. “De onderzoeken worden weer gebruikt bij de aanbestedingen voor de kabels in de zee en voor kwaliteitsborging. Eerder al waren we betrokken bij de Milieu Effect Rapportages en de vergunningaanvragen voor twee ondergrondse hoogspanningsverbindingen van de Noordzee naar land. We zitten dus goed in dit dossier. Dat daar nu ook het gebouw en het civiele werk bij komt, is een kers op de taart.”

Lees ook: Zeist ziet af van windmolens langs A12

Auteur: Vincent Krabbendam