Laadpaal voor de deur. Foto: Inge Jacobs / ProMedia

Veel onbenut potentieel voor laadinfrastructuur aan huis

Laadpaal voor de deur. Foto: Inge Jacobs / ProMedia

Voor het slim thuisladen van elektrische voertuigen is er nog veel onbenut potentieel. Bijna 60 procent van de elektrische kilometers wordt namelijk geladen op de privélaadpaal of in het stopcontact thuis. Dat blijkt uit het Nationaal Laadonderzoek 2021 van Elaad, een jaarlijkse enquête onder automobilisten die elektrisch rijden. 

Het aantal mensen dat voornamelijk thuis de auto oplaadt, is in de onderzochte periode flink gestegen ten opzichte van een jaar eerder, namelijk van 47 procent naar 59 procent. Daarbij heeft ongetwijfeld de coronacrisis een rol gespeeld, want dit onderzoek is uitgevoerd tussen mei 2020 en april 2021. Maar omdat dus ongeveer de helft van alle elektrische kilometers thuis wordt opgeladen, is het cruciaal om hierop in te spelen. Zeker driekwart van de automobilisten die rijdt in een elektrische auto blijkt ook zonnepanelen te hebben.

Vooral nieuwe elektrische rijders

“Om de beschikbare capaciteit van het stroomnetwerk optimaal te benutten en investeringen in netverzwaring te voorkomen, is slim laden ook voor thuis van belang. Aangezien veel EV-rijders thuis laden, dit het liefst in combinatie met zonnepanelen doen en de bereidheid tot slim laden hoog is, liggen hier kansen voor de (effectieve inzet van) slim laden”, concludeert het rapport. In totaal vulden 1.637 respondenten de enquête volledig in. Het ging met name om nieuwe EV-rijders, die pas in 2020 of 2021 een auto hebben aangeschaft die niet meer op fossiele brandstoffen rijdt.

Lees de rest van het artikel op VerkeersNet.nl.

Auteur: Inge Jacobs

Veel onbenut potentieel voor laadinfrastructuur aan huis | Infrasite
Laadpaal voor de deur. Foto: Inge Jacobs / ProMedia

Veel onbenut potentieel voor laadinfrastructuur aan huis

Laadpaal voor de deur. Foto: Inge Jacobs / ProMedia

Voor het slim thuisladen van elektrische voertuigen is er nog veel onbenut potentieel. Bijna 60 procent van de elektrische kilometers wordt namelijk geladen op de privélaadpaal of in het stopcontact thuis. Dat blijkt uit het Nationaal Laadonderzoek 2021 van Elaad, een jaarlijkse enquête onder automobilisten die elektrisch rijden. 

Het aantal mensen dat voornamelijk thuis de auto oplaadt, is in de onderzochte periode flink gestegen ten opzichte van een jaar eerder, namelijk van 47 procent naar 59 procent. Daarbij heeft ongetwijfeld de coronacrisis een rol gespeeld, want dit onderzoek is uitgevoerd tussen mei 2020 en april 2021. Maar omdat dus ongeveer de helft van alle elektrische kilometers thuis wordt opgeladen, is het cruciaal om hierop in te spelen. Zeker driekwart van de automobilisten die rijdt in een elektrische auto blijkt ook zonnepanelen te hebben.

Vooral nieuwe elektrische rijders

“Om de beschikbare capaciteit van het stroomnetwerk optimaal te benutten en investeringen in netverzwaring te voorkomen, is slim laden ook voor thuis van belang. Aangezien veel EV-rijders thuis laden, dit het liefst in combinatie met zonnepanelen doen en de bereidheid tot slim laden hoog is, liggen hier kansen voor de (effectieve inzet van) slim laden”, concludeert het rapport. In totaal vulden 1.637 respondenten de enquête volledig in. Het ging met name om nieuwe EV-rijders, die pas in 2020 of 2021 een auto hebben aangeschaft die niet meer op fossiele brandstoffen rijdt.

Lees de rest van het artikel op VerkeersNet.nl.

Auteur: Inge Jacobs