Vlag Tennet (foto: Tenett)

TenneT stopte terecht samenwerking stroomsnelweg met ‘zeer teleurgesteld’ Heijmans

persfoto TenneT vrij te gebruiken foto’s voor pers

Netbeheerder Tennet heeft terecht de contracten met Heijmans Infra en Europoles voor de realisatie van stroomsnelwegen met Wintrack-hoogspanningsmasten ontbonden. Dat is het tussenvonnis van arbiters die zich over de kwestie hebben gebogen. Heijmans is ‘zeer teleurgesteld’ en beraadt zich op vervolgstappen. TenneT wil op dit moment niet inhoudelijk reageren.

Eind 2018 kondigde de netbeheerder aan de contracten met Heijmans-Europoles (HEP) te beëindigen. Deze waren aangegaan voor het ontwerpen en realiseren van Wintrack II-hoogspanningsmasten voor de projecten Zuid-West 380 kV West en Noord-West 380 kV. De masten zouden worden gebouwd op de geplande hoogspanningstracés Eemshaven-Vierverlaten en Borssele-Rilland. Maar volgens Tennet voldeden Heijmans en Europoles niet aan de eisen van de contracten. Toen de partijen daar na maandenlang overleg niet met elkaar uitkwamen, ontbond de netbeheerder de overeenkomst.

Heijmans laat nu weten het tussenvonnis van de arbiters te hebben ontvangen. En die zijn tot de conclusie gekomen dat de contracten door TenneT terecht zijn ontbonden. “Heijmans is zeer teleurgesteld”, laat het bedrijf in reactie op die uitkomst weten. Het bedrijf “zal de komende tijd gebruiken om het vonnis nader te bestuderen en zich te beraden op vervolgstappen, waarbij een hoger beroep tot de mogelijkheden behoort.” TenneT wil op dit moment geen inhoudelijke reactie geven omdat het een tussenvonnis betreft en de procedure dus nog loopt.

Schadeclaim

Het bouwbedrijf geeft aan dat de tussenuitspraak ook flinke financiële gevolgen kan hebben. In de jaarrekening was namelijk geen voorziening opgenomen voor de claims tot schadevergoeding van TenneT. Dit is niet gebeurd “omdat Heijmans op basis van gedetailleerde analyses en gesteund door externe advocaten van mening was dat het niet waarschijnlijk was dat deze claims toegewezen zouden worden en tot een uitstroom van middelen zouden leiden. Alle kosten die in het kader van het project tot op heden zijn gemaakt, zijn genomen.”

“De hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding wordt in het vervolg van de procedure vastgesteld en valt op dit moment nog niet te kwantificeren. Naar verwachting zal hier bij de publicatie van de halfjaarcijfers nadere informatie over worden verschaft”, sluit Heijmans de toelichting op het tussenvonnis af.

Eerste Wintrackmasten geplaatst

Het tussenvonnis valt nagenoeg samen met het plaatsen van de eerste Wintrackmasten op de stroomsnelweg tussen Rilland en Borssele. Dat gebeurde namelijk halverwege afgelopen april. De hoogspanningsverbinding wordt 48 kilometer lang en zal uiteindelijk uit ruim tweehonderd van de masten bestaan. Deze masten zijn zodanig ontworpen dat ze minder nadrukkelijk in het landschap aanwezig zijn dan de traditionele hoogspanningsmasten.

“In de zomer van 2020 zijn aannemers BAM Infra en Switch (Strukton / Mobilis) gestart met de bouw van de nieuwe verbinding”, lichtte TenneT bij de plaatsing van de eerste masten toe. “BAM en Switch zijn verantwoordelijk voor het aanleggen van de bouwwegen en mastfunderingen. BAM Infra verzorgt het traject van Borssele tot aan Willem-Annapolder. Switch zorgt voor het tracé van Willem-Annapolder tot Rilland. Valmont en VDL Network Supplies leveren en richten de masten op en SPIE zorgt voor de geleidermontage. De nieuwe verbinding wordt in 2023 in gebruik genomen.”

Lees ook: Netbeheerders: infrastructuur voor elektriciteit moet sterk worden uitgebreid

Onderwerpen: , ,

Auteur: Vincent Krabbendam

TenneT stopte terecht samenwerking stroomsnelweg met ‘zeer teleurgesteld’ Heijmans | Infrasite
Vlag Tennet (foto: Tenett)

TenneT stopte terecht samenwerking stroomsnelweg met ‘zeer teleurgesteld’ Heijmans

persfoto TenneT vrij te gebruiken foto’s voor pers

Netbeheerder Tennet heeft terecht de contracten met Heijmans Infra en Europoles voor de realisatie van stroomsnelwegen met Wintrack-hoogspanningsmasten ontbonden. Dat is het tussenvonnis van arbiters die zich over de kwestie hebben gebogen. Heijmans is ‘zeer teleurgesteld’ en beraadt zich op vervolgstappen. TenneT wil op dit moment niet inhoudelijk reageren.

Eind 2018 kondigde de netbeheerder aan de contracten met Heijmans-Europoles (HEP) te beëindigen. Deze waren aangegaan voor het ontwerpen en realiseren van Wintrack II-hoogspanningsmasten voor de projecten Zuid-West 380 kV West en Noord-West 380 kV. De masten zouden worden gebouwd op de geplande hoogspanningstracés Eemshaven-Vierverlaten en Borssele-Rilland. Maar volgens Tennet voldeden Heijmans en Europoles niet aan de eisen van de contracten. Toen de partijen daar na maandenlang overleg niet met elkaar uitkwamen, ontbond de netbeheerder de overeenkomst.

Heijmans laat nu weten het tussenvonnis van de arbiters te hebben ontvangen. En die zijn tot de conclusie gekomen dat de contracten door TenneT terecht zijn ontbonden. “Heijmans is zeer teleurgesteld”, laat het bedrijf in reactie op die uitkomst weten. Het bedrijf “zal de komende tijd gebruiken om het vonnis nader te bestuderen en zich te beraden op vervolgstappen, waarbij een hoger beroep tot de mogelijkheden behoort.” TenneT wil op dit moment geen inhoudelijke reactie geven omdat het een tussenvonnis betreft en de procedure dus nog loopt.

Schadeclaim

Het bouwbedrijf geeft aan dat de tussenuitspraak ook flinke financiële gevolgen kan hebben. In de jaarrekening was namelijk geen voorziening opgenomen voor de claims tot schadevergoeding van TenneT. Dit is niet gebeurd “omdat Heijmans op basis van gedetailleerde analyses en gesteund door externe advocaten van mening was dat het niet waarschijnlijk was dat deze claims toegewezen zouden worden en tot een uitstroom van middelen zouden leiden. Alle kosten die in het kader van het project tot op heden zijn gemaakt, zijn genomen.”

“De hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding wordt in het vervolg van de procedure vastgesteld en valt op dit moment nog niet te kwantificeren. Naar verwachting zal hier bij de publicatie van de halfjaarcijfers nadere informatie over worden verschaft”, sluit Heijmans de toelichting op het tussenvonnis af.

Eerste Wintrackmasten geplaatst

Het tussenvonnis valt nagenoeg samen met het plaatsen van de eerste Wintrackmasten op de stroomsnelweg tussen Rilland en Borssele. Dat gebeurde namelijk halverwege afgelopen april. De hoogspanningsverbinding wordt 48 kilometer lang en zal uiteindelijk uit ruim tweehonderd van de masten bestaan. Deze masten zijn zodanig ontworpen dat ze minder nadrukkelijk in het landschap aanwezig zijn dan de traditionele hoogspanningsmasten.

“In de zomer van 2020 zijn aannemers BAM Infra en Switch (Strukton / Mobilis) gestart met de bouw van de nieuwe verbinding”, lichtte TenneT bij de plaatsing van de eerste masten toe. “BAM en Switch zijn verantwoordelijk voor het aanleggen van de bouwwegen en mastfunderingen. BAM Infra verzorgt het traject van Borssele tot aan Willem-Annapolder. Switch zorgt voor het tracé van Willem-Annapolder tot Rilland. Valmont en VDL Network Supplies leveren en richten de masten op en SPIE zorgt voor de geleidermontage. De nieuwe verbinding wordt in 2023 in gebruik genomen.”

Lees ook: Netbeheerders: infrastructuur voor elektriciteit moet sterk worden uitgebreid

Onderwerpen: , ,

Auteur: Vincent Krabbendam