N35 Nijverdal Wierden (foto: Rijkswaterstaat)

Circulariteit in Twentse infra moet structureel worden

Foto Rijkswaterstaat

De Twentse overheden willen af van de praktijk dat circulariteit in aanleg en onderhoud van infrastructuur min of meer toevallig gebeurt. Zowel in infrastructuur als de openbare ruimte gaan provincie, gemeenten en waterschap daarom voor een aanpak met meer structuur. Alleen zo gaat het lukken om de overheidsdoelen voor de circulaire economie te halen.

Bij de aanpak van onder meer wegen, bruggen, tunnels en riolen is circulair werken vaak nog een ondergeschoven kindje in de regio Twente. Er is nu nog te weinig prioriteit, menskracht, kennis en geld beschikbaar. Als circulariteit al een onderdeel van een project is, dan gaat het meestal om hergebruik van materialen. De infrasector heeft daar al aardige stappen in gezet.

Maar ondanks de insteek is zo’n project niet altijd volledig circulair. En het uiteindelijke doel van een economie zonder afval en met alleen herbruikbare grondstoffen in 2050 zal er ook niet mee gehaald worden. Bovendien is er in 2030 al het belangrijke tussendoel om het gebruik van primaire grondtstoffen te hebben gehalveerd. Die ambities nemen ze in Twente serieus en dus is er werk aan de winkel.

Een stuk makkelijker

Daarom grijpen de provincie Overijssel, veertien gemeenten en waterschap Vechtstromen de Week van de Circulariteit aan om te laten weten dat ze samen structureel met dit thema aan de slag gaan. In het Infra Futurelabs Overijssel gaan ze samen aan de slag om de circulariteit te verbeteren.

“Dat maakt de stap naar het opstellen van een uniform beleid en uiteindelijke uitvoering van circulair werken in de infrastructuur en openbare ruimte, ook met beperkte middelen, een stuk makkelijker. En door de samenwerking ontstaat schaalgrootte in de vraag, waarop de markt haar aanbod beter kan afstemmen”, legt de provincie Overijssel uit.

Uitwisseling van materialen

Door de samenwerking ontstaat ook beter zicht op contractvormen die de markt stimuleren en in staat stellen om de grenzen van wat mogelijk is op het gebied van circulariteit op te rekken. “Daarnaast willen de betrokken partijen investeren in het beter vastleggen van materialen en hun eigenschappen. Met uniforme standaarden kan uitwisseling van materialen makkelijk plaatsvinden. Hiermee wordt de basis gelegd om nooit meer af te schrijven.” Aan de nieuwe aanpak ligt een onderzoek ten grondslag, dat is vastgelegd in het rapport ‘Samen krijgen we de cirkel rond.’

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Circulariteit in Twentse infra moet structureel worden | Infrasite
N35 Nijverdal Wierden (foto: Rijkswaterstaat)

Circulariteit in Twentse infra moet structureel worden

Foto Rijkswaterstaat

De Twentse overheden willen af van de praktijk dat circulariteit in aanleg en onderhoud van infrastructuur min of meer toevallig gebeurt. Zowel in infrastructuur als de openbare ruimte gaan provincie, gemeenten en waterschap daarom voor een aanpak met meer structuur. Alleen zo gaat het lukken om de overheidsdoelen voor de circulaire economie te halen.

Bij de aanpak van onder meer wegen, bruggen, tunnels en riolen is circulair werken vaak nog een ondergeschoven kindje in de regio Twente. Er is nu nog te weinig prioriteit, menskracht, kennis en geld beschikbaar. Als circulariteit al een onderdeel van een project is, dan gaat het meestal om hergebruik van materialen. De infrasector heeft daar al aardige stappen in gezet.

Maar ondanks de insteek is zo’n project niet altijd volledig circulair. En het uiteindelijke doel van een economie zonder afval en met alleen herbruikbare grondstoffen in 2050 zal er ook niet mee gehaald worden. Bovendien is er in 2030 al het belangrijke tussendoel om het gebruik van primaire grondtstoffen te hebben gehalveerd. Die ambities nemen ze in Twente serieus en dus is er werk aan de winkel.

Een stuk makkelijker

Daarom grijpen de provincie Overijssel, veertien gemeenten en waterschap Vechtstromen de Week van de Circulariteit aan om te laten weten dat ze samen structureel met dit thema aan de slag gaan. In het Infra Futurelabs Overijssel gaan ze samen aan de slag om de circulariteit te verbeteren.

“Dat maakt de stap naar het opstellen van een uniform beleid en uiteindelijke uitvoering van circulair werken in de infrastructuur en openbare ruimte, ook met beperkte middelen, een stuk makkelijker. En door de samenwerking ontstaat schaalgrootte in de vraag, waarop de markt haar aanbod beter kan afstemmen”, legt de provincie Overijssel uit.

Uitwisseling van materialen

Door de samenwerking ontstaat ook beter zicht op contractvormen die de markt stimuleren en in staat stellen om de grenzen van wat mogelijk is op het gebied van circulariteit op te rekken. “Daarnaast willen de betrokken partijen investeren in het beter vastleggen van materialen en hun eigenschappen. Met uniforme standaarden kan uitwisseling van materialen makkelijk plaatsvinden. Hiermee wordt de basis gelegd om nooit meer af te schrijven.” Aan de nieuwe aanpak ligt een onderzoek ten grondslag, dat is vastgelegd in het rapport ‘Samen krijgen we de cirkel rond.’

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam