PROEFPROJECT

Aannemer voor aanleg getijdenduiker Dubbele Dijk bekend

De dijk bij Bierum foto provinicie Groningen

Een aannemerscombinatie van Friso Civiel, Heuvelman Ibis en Tauw gaat de getijdenduiker bouwen in de Dubbele Dijk langs de Eems ten noorden van Delfzijl. Dit is de uitkomst van de aanbesteding die in april 2022 gestart is.

De getijdenduiker verbindt de Eems en het gebied achter de zeedijk bij het strandje van Bierum. De getijdenwerking maakt slibinvang, brakwater-natuur, zilte landbouw en aquacultuur mogelijk. De duiker bestaat uit een betonnen koker van bijna 92 meter lang, met een doorsnee van 2 meter hoog en 3,5 meter breed. Door deze duiker stroomt straks twee keer per dag zeewater het gebied in en uit.

Stormvloed

De duiker heeft beweegbare schuiven, die op afstand bediend worden. Bij de in- en uitgang van de duiker komt bodembescherming om erosie door het snelstromende water te voorkomen. De getijdenduiker maakt deel uit van de waterkering. Het waterschap stelt hoge eisen aan de afsluiting. Als het nodig is, bijvoorbeeld bij stormvloed, kan de getijdenduiker helemaal dicht. Er kan dan geen zeewater naar binnen stromen.

De werking van de getijdenduiker © beeld provincie Groningen

Informatiebijeenkomst

Volgens de planning wordt de bouwkuip in juni 2023 geplaatst. Deze tijdelijke, waterdichte constructie houdt het water tegen en beschermt het land tegen overstromingen. Hierdoor kan de aannemer ook in het stormseizoen veilig doorbouwen aan de getijdenduiker. De bouw wordt afgerond in 2024. Half maart vindt een informatiebijeenkomst over de aanleg van de getijdenduiker plaats.

De Dubbele Dijk is een proefproject van het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen.

Lees ook:

Proef met rifblokken van Groningse klei

Onderzoek naar ecologische effecten van zonneparken

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Aannemer voor aanleg getijdenduiker Dubbele Dijk bekend | Infrasite
PROEFPROJECT

Aannemer voor aanleg getijdenduiker Dubbele Dijk bekend

De dijk bij Bierum foto provinicie Groningen

Een aannemerscombinatie van Friso Civiel, Heuvelman Ibis en Tauw gaat de getijdenduiker bouwen in de Dubbele Dijk langs de Eems ten noorden van Delfzijl. Dit is de uitkomst van de aanbesteding die in april 2022 gestart is.

De getijdenduiker verbindt de Eems en het gebied achter de zeedijk bij het strandje van Bierum. De getijdenwerking maakt slibinvang, brakwater-natuur, zilte landbouw en aquacultuur mogelijk. De duiker bestaat uit een betonnen koker van bijna 92 meter lang, met een doorsnee van 2 meter hoog en 3,5 meter breed. Door deze duiker stroomt straks twee keer per dag zeewater het gebied in en uit.

Stormvloed

De duiker heeft beweegbare schuiven, die op afstand bediend worden. Bij de in- en uitgang van de duiker komt bodembescherming om erosie door het snelstromende water te voorkomen. De getijdenduiker maakt deel uit van de waterkering. Het waterschap stelt hoge eisen aan de afsluiting. Als het nodig is, bijvoorbeeld bij stormvloed, kan de getijdenduiker helemaal dicht. Er kan dan geen zeewater naar binnen stromen.

De werking van de getijdenduiker © beeld provincie Groningen

Informatiebijeenkomst

Volgens de planning wordt de bouwkuip in juni 2023 geplaatst. Deze tijdelijke, waterdichte constructie houdt het water tegen en beschermt het land tegen overstromingen. Hierdoor kan de aannemer ook in het stormseizoen veilig doorbouwen aan de getijdenduiker. De bouw wordt afgerond in 2024. Half maart vindt een informatiebijeenkomst over de aanleg van de getijdenduiker plaats.

De Dubbele Dijk is een proefproject van het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen.

Lees ook:

Proef met rifblokken van Groningse klei

Onderzoek naar ecologische effecten van zonneparken

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie