Prestatiecontract onderhoud Oosterscheldekering fors herzien

Oosterscheldekering
Oosterscheldekering Foto: Yvonne

Rijkswaterstaat is op zoek naar een aannemer voor het meerjarig onderhoud aan de Oosterscheldekering en het omliggende areaal. Het nieuwe contract, dat inmiddels in de markt gezet is, is op een groot aantal punten aangepast. Daarbij sluit Rijkswaterstaat aan bij de voorgestelde verbeteringen die gedaan werden in het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’, dat samen met de branche tot stand kwam.

Dat plan verscheen begin vorig jaar als weerslag van hoe Rijkswaterstaat en marktpartijen toe willen werken naar een duurzame, innovatieve en financieel gezonde infrasector. Het plan bevat concrete maatregelen en acties, zoals het verbeteren van de inkoopplanning van Rijkswaterstaat. Dat gebeurt onder meer door de markt te voorzien van volledigere en actuelere informatie over GWW-aanbestedingen, zodat bedrijven beter kunnen inschatten of het interessant voor hen is om in te schrijven.

Regulier en variabel onderhoud

Het nieuwe contract voor de Oosterscheldekering omvat onderhoud van het hele areaal van de Oosterscheldekering: de Veerse Dam, de Oosterscheldekering, de Brouwersdam, het Veerse Meer, Oosterschelde West, het Grevelingenmeer en de Voordelta. De looptijd is vijf jaar met twee keer een mogelijkheid tot een verlenging van twee jaar. Behalve regulier onderhoud moet de aannemer ook verschillende andere onderhoudswerkzaamheden verrichten, zoals renovatie van de Brouwerspuisluis, waarbij meerdere disciplines aan bod komen: elektrotechnisch, werktuigbouwkundig, civiel en groenbeheer.

Innovatie, duurzaamheid, assetmanagement en samenwerking zijn aspecten die zwaar zullen meetellen bij de selectie. Contractmanager Edwin van Slunter noemt het nieuwe prestatiecontract een hele verbetering ten opzichte van het oude contract. “Het nieuwe prestatiecontract is nu meer maatwerk, met kortcyclische afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van het werk bewaken, de werkwijzen en onderhoudsmethoden monitoren, evalueren en zo nodig bijstellen en de link met assetmanagement leggen. Het assetmanagement wordt met dit nieuwe contract dan ook een stuk beter ingericht.”

Bedrijven kunnen nog tot eind februari inschrijven. Het werk start na gunning vanaf 1 januari 2022.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Auteur: Yvonne Ton