Dijkversterking langs de Waal
Harder dan gedacht

Waterschappen willen geld zien na nieuwe prognose zeespiegelstijging

Een graafmachine werkt aan de versterking van de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg in augustus 2022. De stijgende zeespiegel is een van de redenen waarom dijken in Nederland worden versterkt. ANP / Hollandse Hoogte / Sandra Uittenbogaart

Alle waterschappen van Nederland roepen het kabinet maandag op om meer geld en ruimte beschikbaar te maken voor dijkversterkingen en andere maatregelen tegen zeespiegelstijging. De oproep volgt na de bekendmaking van nieuwe cijfers van het KNMI, die laten zien dat de zeespiegel mogelijk harder zal stijgen dan aanvankelijk gedacht.      

Op maandag 9 oktober presenteerde het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) de nieuwe klimaatscenario’s voor Nederland op zijn website. Volgens de onderzoekers krijgen we in de toekomst vaker te maken met extreme neerslag en droogte. Ook kan de zeespiegel harder gaan stijgen dan eerder verwacht, aldus het KNMI. Dit heeft grote gevolgen voor het waterbeheer in Nederland, zegt de Unie van Waterschappen op dezelfde dag in een persbericht.

‘Meer geld nodig’

Naar aanleiding van de voorspellingen roepen de waterschappen het kabinet op om meer geld en ruimte beschikbaar te maken voor maatregelen tegen zeespiegelstijging. “Op basis van inzichten van het KNMI concluderen we dat het Deltafonds moet worden opgehoogd om de effecten van zeespiegelstijging en op te kunnen vangen”, aldus voorzitter Rogier van der Sande.

Naast een groter budget voor dijkversterkingen en andere maatregelen willen de waterschappen meer financiële zekerheid. Bestuurslid Jeroen Haan: “Voor de huidige werkzaamheden aan de dijkveiligheid in Nederland zijn slechts tot 2028 financiële afspraken gemaakt met het Rijk. In de komende kabinetsperiode zijn daarom nieuwe afspraken nodig over de gedeelde financiering van dijkversterking tussen 2028 en 2050.”

Ook roept de Unie van Waterschappen het kabinet op om nog verder te kijken dan 2050. “Het klimaat verandert sowieso en daar moeten we tijdig op anticiperen. Dat betekent dat we nu een langetermijnvisie moeten hebben voor de ruimtelijke inrichting van Nederland en voor de waterveiligheid in Nederland na 2050.”

“Dijken zullen in de toekomst hoger en breder moeten worden. Dat gaat veel ruimte en geld kosten. In alle ruimtelijke plannen waar nu gesprekken over plaatsvinden, moet ruimte worden gereserveerd voor dijkversterkingen en voor het opvangen van water. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de waterschappen en het Rijk.”

HWBP loopt achter

De waterschappen werken sinds 2014 samen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een initiatief met als doel ervoor te zorgen dat duizenden kilometers aan belangrijke dijken tegen 2050 voldoen aan de wettelijke eisen voor waterveiligheid. Een groot deel van die dijken voldoet nog niet. In augustus van dit jaar waarschuwde programmadirecteur Erik Wagener al dat het lastig gaat worden om het doel te behalen als er geen extra geld beschikbaar komt. “Er moet iets gebeuren. En dat is niet altijd sneller of goedkoper.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Geert van der Klugt

Journalist en redacteur voor Infrasite.

Waterschappen willen geld zien na nieuwe prognose zeespiegelstijging | Infrasite
Dijkversterking langs de Waal
Harder dan gedacht

Waterschappen willen geld zien na nieuwe prognose zeespiegelstijging

Een graafmachine werkt aan de versterking van de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg in augustus 2022. De stijgende zeespiegel is een van de redenen waarom dijken in Nederland worden versterkt. ANP / Hollandse Hoogte / Sandra Uittenbogaart

Alle waterschappen van Nederland roepen het kabinet maandag op om meer geld en ruimte beschikbaar te maken voor dijkversterkingen en andere maatregelen tegen zeespiegelstijging. De oproep volgt na de bekendmaking van nieuwe cijfers van het KNMI, die laten zien dat de zeespiegel mogelijk harder zal stijgen dan aanvankelijk gedacht.      

Op maandag 9 oktober presenteerde het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) de nieuwe klimaatscenario’s voor Nederland op zijn website. Volgens de onderzoekers krijgen we in de toekomst vaker te maken met extreme neerslag en droogte. Ook kan de zeespiegel harder gaan stijgen dan eerder verwacht, aldus het KNMI. Dit heeft grote gevolgen voor het waterbeheer in Nederland, zegt de Unie van Waterschappen op dezelfde dag in een persbericht.

‘Meer geld nodig’

Naar aanleiding van de voorspellingen roepen de waterschappen het kabinet op om meer geld en ruimte beschikbaar te maken voor maatregelen tegen zeespiegelstijging. “Op basis van inzichten van het KNMI concluderen we dat het Deltafonds moet worden opgehoogd om de effecten van zeespiegelstijging en op te kunnen vangen”, aldus voorzitter Rogier van der Sande.

Naast een groter budget voor dijkversterkingen en andere maatregelen willen de waterschappen meer financiële zekerheid. Bestuurslid Jeroen Haan: “Voor de huidige werkzaamheden aan de dijkveiligheid in Nederland zijn slechts tot 2028 financiële afspraken gemaakt met het Rijk. In de komende kabinetsperiode zijn daarom nieuwe afspraken nodig over de gedeelde financiering van dijkversterking tussen 2028 en 2050.”

Ook roept de Unie van Waterschappen het kabinet op om nog verder te kijken dan 2050. “Het klimaat verandert sowieso en daar moeten we tijdig op anticiperen. Dat betekent dat we nu een langetermijnvisie moeten hebben voor de ruimtelijke inrichting van Nederland en voor de waterveiligheid in Nederland na 2050.”

“Dijken zullen in de toekomst hoger en breder moeten worden. Dat gaat veel ruimte en geld kosten. In alle ruimtelijke plannen waar nu gesprekken over plaatsvinden, moet ruimte worden gereserveerd voor dijkversterkingen en voor het opvangen van water. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de waterschappen en het Rijk.”

HWBP loopt achter

De waterschappen werken sinds 2014 samen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een initiatief met als doel ervoor te zorgen dat duizenden kilometers aan belangrijke dijken tegen 2050 voldoen aan de wettelijke eisen voor waterveiligheid. Een groot deel van die dijken voldoet nog niet. In augustus van dit jaar waarschuwde programmadirecteur Erik Wagener al dat het lastig gaat worden om het doel te behalen als er geen extra geld beschikbaar komt. “Er moet iets gebeuren. En dat is niet altijd sneller of goedkoper.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Auteur: Geert van der Klugt

Journalist en redacteur voor Infrasite.