Waterschappen: circulaire economie met markt verkennen

Beschoeiing - Ivo Ketelaar Fotografie
Beschoeiing – Ivo Ketelaar Fotografie

Er zijn veel kansen voor waterschappen en marktpartijen om samen aan de circulaire economie te werken. Maar ze ontmoeten elkaar vaak niet vanzelf, stelt Sander Mager van de Unie van Waterschappen vast. “We hebben meer onverwachte ontmoetingen nodig”, zegt Mager in het kader van de Week van de Circulaire Economie.

Als een van de invalshoeken noemt Mager bouwmaterialen. “Wie denkt er bij leveranciers van bouwmaterialen aan de waterschappen? Toch hebben we baggerspecie, bermmaaisel, riet en andere biomassa uit het watersysteem in de aanbieding. En fosfaat, bioplastic, vetzuren, kaumera en cellulose uit rioolwater, hergebruik van zoet water niet te vergeten, en nog veel meer.”

De waterschappen merken sterk de gevolgen van de huidige lineaire economie en willen daarom bijdragen aan een circulaire economie, waarin er geen afval meer is en alles draait om hergebruik en biobased materialen. In 2050 willen ze volledig circulair zijn en de eerste stap in dat proces is om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen – die afkomstig zijn uit de natuur – te hebben gehalveerd. Voor alle doelen die daarbij horen wordt nu een strategie opgesteld, waar ook concrete doelen voor de korte termijn uit zullen voortkomen.

Samen met het bedrijfsleven

Mager: “We werken aan circulaire waterschappen door vervuiling tegen te gaan, geen (schaarse) grondstoffen te gebruiken die negatieve effecten hebben op het milieu en door klimaatverandering te helpen voorkomen. Bij al deze activiteiten werken we samen met het bedrijfsleven. We hebben het bedrijfsleven ook nodig als partner voor het verduurzamen en circulair maken van onze organisaties en bedrijfsprocessen.”

“We roepen de markt daarom ook op om dit samen met ons te verkennen”, vervolgt Mager. “We hebben wel contact met partijen als MVO Nederland en Aquaminerals. Maar we willen als waterschappen nog meer op zoek naar regionale platforms en hoe die ontmoeting tussen waterschappen en de markt meer en beter tot stand kan komen.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Waterschappen: circulaire economie met markt verkennen | Infrasite

Waterschappen: circulaire economie met markt verkennen

Beschoeiing - Ivo Ketelaar Fotografie
Beschoeiing – Ivo Ketelaar Fotografie

Er zijn veel kansen voor waterschappen en marktpartijen om samen aan de circulaire economie te werken. Maar ze ontmoeten elkaar vaak niet vanzelf, stelt Sander Mager van de Unie van Waterschappen vast. “We hebben meer onverwachte ontmoetingen nodig”, zegt Mager in het kader van de Week van de Circulaire Economie.

Als een van de invalshoeken noemt Mager bouwmaterialen. “Wie denkt er bij leveranciers van bouwmaterialen aan de waterschappen? Toch hebben we baggerspecie, bermmaaisel, riet en andere biomassa uit het watersysteem in de aanbieding. En fosfaat, bioplastic, vetzuren, kaumera en cellulose uit rioolwater, hergebruik van zoet water niet te vergeten, en nog veel meer.”

De waterschappen merken sterk de gevolgen van de huidige lineaire economie en willen daarom bijdragen aan een circulaire economie, waarin er geen afval meer is en alles draait om hergebruik en biobased materialen. In 2050 willen ze volledig circulair zijn en de eerste stap in dat proces is om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen – die afkomstig zijn uit de natuur – te hebben gehalveerd. Voor alle doelen die daarbij horen wordt nu een strategie opgesteld, waar ook concrete doelen voor de korte termijn uit zullen voortkomen.

Samen met het bedrijfsleven

Mager: “We werken aan circulaire waterschappen door vervuiling tegen te gaan, geen (schaarse) grondstoffen te gebruiken die negatieve effecten hebben op het milieu en door klimaatverandering te helpen voorkomen. Bij al deze activiteiten werken we samen met het bedrijfsleven. We hebben het bedrijfsleven ook nodig als partner voor het verduurzamen en circulair maken van onze organisaties en bedrijfsprocessen.”

“We roepen de markt daarom ook op om dit samen met ons te verkennen”, vervolgt Mager. “We hebben wel contact met partijen als MVO Nederland en Aquaminerals. Maar we willen als waterschappen nog meer op zoek naar regionale platforms en hoe die ontmoeting tussen waterschappen en de markt meer en beter tot stand kan komen.”

Auteur: Vincent Krabbendam