Uitbreiding proef zonnepanelen op Slufter

Foto: Ivo Ketelaar

De proef met 120 drijvende zonnepanelen op de Slufter, het depot voor verontreinigde baggerspecie op de Maasvlakte, wordt uitgebreid. Naast het bedrijf Sunfloat, dat de proef heeft gedraaid, plaatsen nog enkele bedrijven vanaf begin 2017 zonnepanelen in de Slufter.

De vervolgproef duurt een jaar en levert aanvullende informatie op over de condities waaronder de Slufter geschikt is voor de installatie van een grootschalig drijvend zonnepark. Het doel is om begin 2018 de marktprocedure te starten voor het vinden van een geschikte toekomstige exploitant van het zonnepark.

Op de nationale Klimaattop van 26 oktober 2016 hebben Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam als beheerders van de Slufter een intentieverklaring ondertekend voor deze grootschalige opwekking van zonne-energie. Op de Slufter kan duurzame zonne-energie worden opgewekt voor minimaal 25.000 huishoudens. De intentieverklaring is overhandigd aan minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma.

Zon en de elementen
De Slufter is een depot voor verontreinigd sediment van circa 250 ha op de Maasvlakte. De uiterst westelijke ligging van baggerdepot Slufter maakt het tot een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Het is een ideale plaats voor de opwekking van zonne-energie. Naar inschatting kan de Slufter een vermogen van minimaal 85 MWp leveren wat gelijk is aan duurzaam opgewekte stroom voor minimaal 25.000 huishoudens en zou daarmee verreweg het grootste zonnepark van Nederland worden.

Duurzaamheidsambities
Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in het jaar 2030 energieneutraal te zijn en wil bovendien bijdragen aan de rijksbrede doelstellingen van het SER-Energieakkoord om in de periode tussen het jaar 2020 en 2023 respectievelijk 14% tot 16% van de totale energie duurzaam op te wekken. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft tot missie het creëren van economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren in dé haven van wereldklasse. Het Havenbedrijf zet zich daarbij in om klimaatverandering tegen te gaan. De Rotterdamse haven is dé plaats waar de energietransitie vorm krijgt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over dit project op de infographic Energie op water (JPG, 2,26 MB) of op de projectpagina Drijvende zonnepanelen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Uitbreiding proef zonnepanelen op Slufter | Infrasite

Uitbreiding proef zonnepanelen op Slufter

Foto: Ivo Ketelaar

De proef met 120 drijvende zonnepanelen op de Slufter, het depot voor verontreinigde baggerspecie op de Maasvlakte, wordt uitgebreid. Naast het bedrijf Sunfloat, dat de proef heeft gedraaid, plaatsen nog enkele bedrijven vanaf begin 2017 zonnepanelen in de Slufter.

De vervolgproef duurt een jaar en levert aanvullende informatie op over de condities waaronder de Slufter geschikt is voor de installatie van een grootschalig drijvend zonnepark. Het doel is om begin 2018 de marktprocedure te starten voor het vinden van een geschikte toekomstige exploitant van het zonnepark.

Op de nationale Klimaattop van 26 oktober 2016 hebben Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam als beheerders van de Slufter een intentieverklaring ondertekend voor deze grootschalige opwekking van zonne-energie. Op de Slufter kan duurzame zonne-energie worden opgewekt voor minimaal 25.000 huishoudens. De intentieverklaring is overhandigd aan minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma.

Zon en de elementen
De Slufter is een depot voor verontreinigd sediment van circa 250 ha op de Maasvlakte. De uiterst westelijke ligging van baggerdepot Slufter maakt het tot een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Het is een ideale plaats voor de opwekking van zonne-energie. Naar inschatting kan de Slufter een vermogen van minimaal 85 MWp leveren wat gelijk is aan duurzaam opgewekte stroom voor minimaal 25.000 huishoudens en zou daarmee verreweg het grootste zonnepark van Nederland worden.

Duurzaamheidsambities
Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in het jaar 2030 energieneutraal te zijn en wil bovendien bijdragen aan de rijksbrede doelstellingen van het SER-Energieakkoord om in de periode tussen het jaar 2020 en 2023 respectievelijk 14% tot 16% van de totale energie duurzaam op te wekken. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft tot missie het creëren van economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren in dé haven van wereldklasse. Het Havenbedrijf zet zich daarbij in om klimaatverandering tegen te gaan. De Rotterdamse haven is dé plaats waar de energietransitie vorm krijgt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over dit project op de infographic Energie op water (JPG, 2,26 MB) of op de projectpagina Drijvende zonnepanelen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat