Vliegende start maatregelen luchtkwaliteit gewenst

Provincie vraagt minister om voorfinanciering projecten

Den Haag – De provincie Zuid-Holland vraagt de minister van VROM om alvast het toegezegde basisbedrag voor verbetering van de luchtkwaliteit aan haar over te maken. Gedeputeerde Staten (GS) wil deze 5 miljoen euro gebruiken voor een aantal projecten die al dit jaar tot resultaat moeten leiden. Het pakket aan maatregelen beslaat in totaal een bedrag van 4,6 miljoen euro.

Gedeputeerde Erik van Heijningen wil nu alvast, in samenspraak met de Zuidvleugelgemeenten, starten met projecten die snel kunnen worden opgezet, maar is daarbij afhankelijk van financiering door het Rijk. “Vandaar ons verzoek aan de minister. We vinden dat we iedere maatregel of ieder project dat op korte termijn tot relatieve verbetering van de luchtkwaliteit leidt moeten oppakken. Daar waar we binnen onze eigen mogelijkheden aan de slag kunnen, doen we dat natuurlijk.”

De provincie gaat bijvoorbeeld nog intensiever controleren op de naleving van milieuvergunningen die zij afgeeft. Ook worden vergunningen tegen het licht gehouden en daar waar mogelijk aangescherpt. Naast deze procedurele maatregelen willen GS ook een aantal concrete projecten versneld uitvoeren als de minister aan het verzoek om voorfinanciering tegemoet komt. Deze, vaak infrastructurele, maatregelen leiden tot een meer intensieve verkeersgeleiding op provinciale wegen en daarmee tot zuiniger rijgedrag en intensiever fietsgebruik op korte afstanden.

De bedoeling is dat op de N 213 bij Naaldwijk en de N 209 bij Bleiswijk de verkeerslichten worden aangepast. Zo wordt aan zwaar verkeer, zoals vrachtauto’s, voorrang verleend boven ander verkeer. Op deze wijze zal de uitstoot van stofdeeltjes door het optrekken over de betrokken wegvakken verminderen.

GS willen bij bushaltes langs provinciale wegen meer kwalitatief hoogwaardige fietsenbergingen plaatsen. Ook worden op een aantal trajecten langs N-wegen fietsvoorzieningen verbeterd. Onder de N 210, tussen Krimpen en Stolwijk moet een tunnel het woon-werk en woon-schoolverkeer op de fiets tussen beide plaatsen compleet maken. Tussen Spijkenisse en Oud-Beijerland wil de provincie een fietspad realiseren dat kortere afstanden biedt in combinatie met gebruik van de pont. En tussen Noordwijk en Noordwijkerhout zal een fietspad zorgen voor ontsluiting van een nieuwbouwwijk.

Naast het verzoek om voorfinanciering van maatregelen in 2006 heeft Zuid-Holland de minister het provinciaal Actie Programma luchtkwaliteit toegestuurd. Hierin zijn maatregelen opgenomen die de provincie tussen 2006 en 2010 zou kunnen oppakken om de luchtkwaliteit te verbeteren. De provincie heeft berekend dat voor de uitvoering hiervan ongeveer 70 miljoen euro moet worden vrijgemaakt uit Rijksmiddelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland