CROW en Levende Stad gaan samen

Ede- Per 1 januari 2007 wordt Levende Stad een kennisprogramma binnen CROW. Om de ambities van Levende Stad te kunnen verwezenlijken, is afgelopen maanden gezocht naar een sterke partner. CROW, het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, wil bijzonder graag de komende jaren de investering doen die Levende Stad verdient. Er zal zowel geïnvesteerd worden in de bestaande activiteiten als in nieuwe inspirerende ontwikkeling binnen het netwerk. Binnen CROW zal Levende Stad uitgroeien tot het netwerk voor professionals in de openbare ruimte, zowel in beheer als ontwikkeling.

1 + 1 = 3
CROW + Levende Stad = CROW Levende Stad

Het kennisnetwerk Levende Stad is het netwerk van en voor gemeenten in Nederland. Het uitwisselen en verspreiden van ervaringen met een goede openbare ruimte staat centraal in het netwerk. Dit gebeurt door het organiseren van bijeenkomsten, het stimuleren van netwerkvorming, het opbouwen en onderhouden van een kennisdossier en het initiëren en uitvoeren van gezamenlijke studiedagen en leergangen.

Levende Stad heeft zich de afgelopen vijf jaar onder de stimulerende begeleiding van adviesbureau De Roo ontwikkeld tot een bloeiend kennisnetwerk van zo’n 40 partnergemeenten. Om de doelstellingen van Levende Stad te kunnen verwezenlijken, heeft De Roo aansluiting gezocht bij CROW. De ambitie van Levende Stad is namelijk niet minder dan het ontwikkelen van een vitale en op maat gesneden gemeenschap voor professionals in het beheer en de ontwikkeling van de openbare ruimte. Een ambitie die goed past bij de doelstellingen van het kennisplatform CROW.

Per 1 januari 2007 wordt Levende Stad ondergebracht bij CROW en zal worden voortgezet onder de naam CROW Levende Stad. CROW zal de huidige beslotenheid en persoonlijke aanpak bewaken, maar ziet ook voldoende kansen om het netwerk te intensiveren met tal van nieuwe initiatieven en verbeteringen. Neem voor meer informatie over het netwerk Levende Stad een kijkje op www.levende-stad.nl of www.crow.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW