Philips scherpt strategische focus aan

  • In de HealthTech-onderneming worden de onderdelen Healthcare en Consumer Lifestyle gecombineerd om te profiteren van het naar elkaar toe groeien van de eindmarkten voor consumenten en professionele gezondheidszorg in het gehele zorgspectrum, van gezond leven en preventie tot diagnose, behandeling, herstel en thuiszorg.
  • De Lighting solutions onderneming1 zal beter gepositioneerd zijn om voort te bouwen op het huidige marktleiderschap in LED-lampen, armaturen en ‘connected’ verlichtingssystemen en -diensten, en om te profiteren van fundamentele veranderingen in de verlichtingsindustrie.
  • Beide ondernemingen zullen gebruik blijven maken van het merk Philips, en zullen optimaal gepositioneerd zijn om winstgevende groei op de lange termijn te realiseren.
  • Philips maakt een begin met het proces om de Lighting solutions onderneming in een aparte juridische structuur onder te brengen en overweegt verschillende opties voor alternatieve eigendomsstructuren met directe toegang tot de kapitaalmarkten.
  • De gecorrigeerde EBITA van Philips voor de tweede helft van 2014 ligt naar verwachting net onder de gecorrigeerde EBITA voor dezelfde periode vorig jaar.
  • Voor 2016 streeft Philips naar een vergelijkbare omzetgroei van 4-6%, een EBITA-marge van 11-12% en een rendement op geïnvesteerd vermogen van meer dan 14%.

Vandaag maakt Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) op een bijeenkomst met investeerders en analisten in Londen de volgende strategische stap bekend om in te spelen op fundamentele marktveranderingen: het creëren van twee toonaangevende ondernemingen die zich gaan richten op kansen op het gebied van HealthTech en Lighting solutions. Beide ondernemingen blijven gebruikmaken van het merk Philips. Met een omzet van EUR 15 miljard in 2013 voor de gecombineerde Philips-activiteiten op het gebied van HealthTech en EUR 7 miljard voor de activiteiten op het gebied van verlichtingsoplossingen1 hebben beide ondernemingen de schaalgrootte om optimaal te profiteren van de ruim 120 jaar innovatie waarop Philips kan bogen.

‘Ik ben me bewust van de omvang van ons besluit, maar dit is het moment om de volgende strategische stap te zetten in het transformatieproces van Philips’, aldus Frans van Houten, CEO van Koninklijke Philips ‘Om wereldwijd toonaangevend te worden op het gebied van HealthTech en de toekomst van de industrie mede vorm te geven, gaan we onze dynamische onderdelen Healthcare en Consumer Lifestyle tot één onderneming combineren. Tegelijkertijd zal een onafhankelijke Lighting solutions onderneming beter in staat zijn om z’n positie als wereldwijd marktleider uit te bouwen en om kansen op verwante markten aan te boren. Beide ondernemingen kunnen de benodigde investeringen doen om de groei te stimuleren en de winstgevendheid te versterken, waardoor uiteindelijk meer waarde zal worden gegenereerd voor onze klanten, medewerkers en aandeelhouders.’

Koninklijke Philips N.V. zal profiteren van nieuwe kansen op het gebied van HealthTech door de bestaande onderdelen Healthcare en Consumer Lifestyle samen te voegen. Door voort te bouwen op deze sterke basis zal Philips in staat zijn om te profiteren van het samengroeien van de eindmarkten voor consumenten en professionele gezondheidszorg in het gehele zorgspectrum, van gezond leven en preventie tot diagnose, behandeling, herstel en thuiszorg. Dit wordt onderstreept door de groeiende betrokkenheid van consumenten om hun gezondheid proactief te bewaken en te onderhouden, en door de toenemende druk op het zorgstelsel om nieuwe zorgmodellen te ontwikkelen in het gehele zorgspectrum teneinde betere en betaalbare zorg te leveren. De activiteiten op het gebied van medische technologie hebben al toonaangevende posities op het gebied van onder meer mondverzorging, medische informatica, ultrageluiddiagnostiek, cardiale zorg en thuiszorg, en bedienen een potentiële markt waarin naar schatting meer dan EUR 100 miljard omgaat.

‘Philips bevindt zich in een unieke positie om het beheer van de volksgezondheid te helpen hervormen en optimaliseren door gebruik te maken van ‘big data’ en zorg te leveren in het gehele zorgspectrum, van gezond leven en preventie tot diagnose, minimaal invasieve behandeling, herstel en thuiszorg’, legt Frans van Houten uit. ‘De combinatie van onze portfolio’s Healthcare en Consumer Lifestyle en de integratie van de data van de ‘connected’ producten van Philips in ons digitale zorgplatform op cloud-basis illustreren onze kans om groei te bewerkstelligen in een wereld die steeds meer verbonden is en waarin samenlevingen op zoek zijn naar effectievere en goedkopere zorgoplossingen.’

Het onderdeel Lighting is nu al de wereldwijde nummer 1 op het gebied van verlichting en bedient een groeiende markt waarin naar schatting meer dan EUR 60 miljard omgaat. De nieuwe onderneming zal beter gepositioneerd zijn om te profiteren van de fundamentele veranderingen die plaatsvinden in de verlichtingsindustrie, waarbij de waarde aan het verschuiven is van afzonderlijke producten naar systemen en diensten. Als zelfstandige onderneming zal de nieuwe activiteit voor verlichtingsoplossingen sneller en wendbaarder kunnen opereren om innovatie te bewerkstelligen en betere toegang tot de kapitaalmarkten te verkrijgen. Dit teneinde de groei in ‘connected’ LED-verlichtingssystemen en -diensten te stimuleren, waardoor de achteruitgang van conventionele verlichtingsproducten ruim kan worden gecompenseerd. De oprichting van deze onderneming voor de activiteit voor verlichtingsoplossingen volgt op het onlangs bekendgemaakte plan om de Philips-activiteiten van Lumileds (LED-onderdelen) en Automotive Lighting samen te voegen tot een zelfstandige onderneming voor verlichtingscomponenten.

In verband met de strategische heroriëntatie van de onderneming start Philips met het proces om de activiteit voor verlichtingsoplossingen in een aparte juridische structuur onder te brengen. Ook worden verschillende opties voor alternatieve eigendomsstructuren met directe toegang tot de kapitaalmarkten overwogen. In de loop van 2015 zal hierover meer informatie volgen.

Als gevolg van de beoogde integratie van de betreffende sector- en groepslagen krijgen de ondernemingen een eigen, gerichte en afgeslankte managementstructuur. De nieuwe bedrijfsstructuur resulteert in extra kostenbesparingen bij de ondersteunende functies ten bedrage van EUR 100 miljoen in 2015 en nog eens EUR 200 miljoen in 2016. Philips houdt voor de periode 2014-2016 rekening met een bedrag aan aanvullende jaarlijkse herstructureringskosten van ca. EUR 50 miljoen.

Financiële vooruitzichten voor de tweede helft van 2014

De bestaande kostenbesparingsprogramma’s en Philips Excellence, een minder negatieve invloed van ongunstige wisselkoersen in vergelijking met de eerste helft van 2014 en de geleidelijke verbetering van de resultaten van Professional Lighting Solutions North America en Consumer Luminaires Europe zullen een positieve weerslag op de tweede helft van dit jaar hebben. Factoren die deze periode negatief beïnvloeden zijn aanvullende kosten met betrekking tot de vestiging in Cleveland (waardoor de EBITA ca. EUR 100 miljoen lager uitvalt), een voorziening in verband met bepaalde juridische procedures en de broosheid die diverse markten nog steeds kenmerkt. Als gevolg hiervan zal de gecorrigeerde EBITA van Philips voor de tweede helft van 2014 naar verwachting iets onder de gecorrigeerde EBITA voor dezelfde periode vorig jaar uitkomen. Daarnaast valt de geboekte EBITA van Healthcare voor de tweede helft van 2014 naar verwachting lager uit dan de geboekte EBITA voor dezelfde periode vorig jaar.

Financiële doelen voor 2016

Voor 2016 streeft Philips naar een vergelijkbare omzetgroei van 4-6%, een EBITA-marge van 11-12% en een rendement op geïnvesteerd vermogen van meer dan 14%.

Capital Markets Day

Op de Capital Markets Day in Londen zullen meer details over de operationele resultaten, de strategische koers en de ‘path-to-value’ van Philips bekend worden gemaakt door Frans van Houten, Ron Wirahadiraksa (Chief Financial Officer), en andere Philips-leidinggevenden. De presentaties in Londen beginnen om 8:25 uur GMT (9:25 uur MET) en kunnen via een webcast zowel rechtstreeks als on-demand worden gevolgd. Klik op de link om de webcast te volgen en de dia’s te downloaden die gedurende de dag zullen worden gebruikt.

1 Excluding the Lumileds (LED components) and Automotive lighting businesses

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Philips Lighting