Eindrapport Commissie Infrastructuurprojecten

Den Haag – Het eindrapport van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten is op woensdag 15 december gepresenteerd.

De Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI) is ingesteld om te komen tot een hanteerbaar kader voor de Kamer om haar rol bij de besluitvorming en de controle op de uitvoering van grote infrastructurele projecten te verbeteren.

De commissie is samengesteld uit de volgende leden:
– A. Duivesteijn (voorzitter, PvdA);
– Drs. A. Slob (ChristenUnie);
– G.P.J. Koopmans (CDA);
– Ch.B. Aptroot (VVD);
– Drs. M.J.L.M. Hermans (LPF).

De aanpak van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten bestond uit vier stappen:
1. Vaststelling van een concept-toetsingskader;
2. Reconstructie van het verloop van Betuweroute en HSL-Zuid;
3. Confrontatie van het concepttoetsingskader met de reconstructie van HSL-Zuid en Betuweroute, vaststelling van het toetsingskader en (prospectief) beschrijven van eisen die het toetsingskader stelt aan een toekomstgericht project;
4. Publikatie van het eindrapport.

De TCI heeft in de periode 30 augustus t/m 17 september 2004 openbare hoorzittingen gehouden. Op 15 december 2004 is het eindrapport verschenen.

U kunt het rapport hier downloaden via: www.tweedekamer.nl/infrastructuurprojecten/documentatie/eindrapport.jsp

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Tweede Kamer