Ruim 6 miljard voor verbeteren infrastructuur en milieu EU

De Europese lidstaten stemden vrijdag 8 juli 2016 in met het voorstel van de Europese Commissie om aan 195 projecten subsidie te verstrekken vanuit de Connecting Europe Facility (CEF). Deze projecten ontvangen in totaal 6,7 miljard euro.

Nederland is bij 13 projecten betrokken. Het gaat onder andere om het verbeteren van verkeersmanagementsystemen op de luchthaven Schiphol en verkeersinformatiediensten langs de grote vaarwegen (RIS). Daarnaast wordt het nieuwe Europese verkeersmanagement- en veiligheidssysteem ERTMS op en langs het spoor geïnstalleerd.

Slim en duurzaam
Ook vooruitstrevende duurzame projecten ontvangen subsidie zoals: ultrasnelle laders voor elektrische voertuigen, tankstations voor waterstofbussen, schepen op LNG en slimme digitale infrastructuur voor weggebruikers (ITS). De volledige uitslag vindt u op ec..europa.eu [pdf]

Rol RVO.nl
De Rijksdienst voor Ondernemeners geeft advies en ondersteunt ondernemers bij het indienen van de aanvragen.

Over CEF-subsidies
De Europese Commissie stimuleert projecten om het hoofdnetwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie verbeteren. CEF-subsidies zijn bedoeld om knelpunten op de huidige vervoersnetwerken van de 28 EU lidstaten op te lossen. Andere doelen zijn om de economische groei en concurrentiekracht te bevorderen. In oktober 2016 opent de Commissie een nieuwe call.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)