Capaciteit bij sporen rond Leeuwarden verbeterd

Verebus heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar het vergroten van de capaciteit op de trajecten Leeuwarden-­Harlingen en Leeuwarden-­Stavoren. Deze spoorlijnen hebben op grote delen een enkel spoor, afgewisseld met plaatsen waar treinen elkaar wel kunnen passeren. Uit de studie bleek dat een aantal voor de hand liggende maatregelen niet voldoende zijn om de gewenste capaciteit te halen.

Verbeterpunten zijn te realiseren door de snelheid op een aantal plekken aan te passen, de vertreksporen van beide trajecten op Leeuwarden ‘te ontvlechten’ en door de plaatsen waar de treinen elkaar kunnen passeren uit te breiden. Of en zo ja wanneer dit laatste uitgevoerd wordt, is onderwerp van overleg met betrokken instanties. Andere maatregelen op kortere termijn zorgen voor een eerste verbetering van de doorstroming.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Verebus Engineering

Capaciteit bij sporen rond Leeuwarden verbeterd | Infrasite

Capaciteit bij sporen rond Leeuwarden verbeterd

Verebus heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar het vergroten van de capaciteit op de trajecten Leeuwarden-­Harlingen en Leeuwarden-­Stavoren. Deze spoorlijnen hebben op grote delen een enkel spoor, afgewisseld met plaatsen waar treinen elkaar wel kunnen passeren. Uit de studie bleek dat een aantal voor de hand liggende maatregelen niet voldoende zijn om de gewenste capaciteit te halen.

Verbeterpunten zijn te realiseren door de snelheid op een aantal plekken aan te passen, de vertreksporen van beide trajecten op Leeuwarden ‘te ontvlechten’ en door de plaatsen waar de treinen elkaar kunnen passeren uit te breiden. Of en zo ja wanneer dit laatste uitgevoerd wordt, is onderwerp van overleg met betrokken instanties. Andere maatregelen op kortere termijn zorgen voor een eerste verbetering van de doorstroming.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Verebus Engineering