Opening extra gratis fietsenklemmen station Zaltbommel

Reizigers krijgen op station Zaltbommel veel meer gratis fietsplaatsen. Vanaf maandag 23 mei aanstaande is de verbouwde fietsenstalling van station Zaltbommel geopend. ProRail heeft de overdekte, bewaakte fietsenstalling omgebouwd tot een grotendeels onbewaakte en onbetaalde overdekte stalling.

De uitbreiding maakt onderdeel uit van het programma Ruimte voor de Fiets van ProRail. De capaciteit van het bewaakte deel van de stalling is verhoogd van 144 naar 192 plaatsen. Het onbewaakte deel is van 608 naar 1034 fietsplaatsen gegaan. Dit is mogelijk gemaakt door onder andere de sloop van het beheerdersverblijf. De gevels aan de noord- en zuidzijde zijn verwijderd en het geheel is nu vrij toegankelijk, met uitzondering van het bewaakte gedeelte.

Planning

De overkapte stalling op het voorplein wordt in de in de periode van 23 tot en met 26 mei verwijderd. Na deze verwijdering zullen bijzondere opsporingsambtenaren verbaliserend optreden tegen fietsers die hun fiets niet in de stalling plaatsen. Fietsers waarvan de fiets langdurig onbeheerd op het station staat, worden eerst gewaarschuwd. Vervolgens worden de foutgeparkeerde fietsen en onbeheerd staande fietsen verwijderd.

Ruimte voor de Fiets

Gemiddeld pakt ruim veertig procent van de reizigers de fiets naar het station. Om de reis van deur tot deur gemakkelijker en comfortabeler te maken verbetert ProRail fietsenstallingen en lost fietsparkeerproblemen op bij stations, door vervanging en uitbreiding van bestaande stallingen en door nieuwbouw. Sinds 1999 zijn er landelijk ruim 250.000 fietsplaatsen nieuw gebouwd en gemoderniseerd op bijna 400 stations. Het totaal aantal stallingsplaatsen bij stations is nu zo’n 360.000 en groeit de komende jaren naar ruim 400.000.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail