NMa: capaciteitsproblemen rond tankplaten goeddeels opgelost

onderzoek naar vermeende problemen rond tankplaten

De capaciteitsproblemen rond tankplaten, tankstations van het spoor, zijn goeddeels opgelost. Dit is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek Tankplaten naar vermeende problemen rond tankplaten dat de Vervoerkamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) 23 april 2010 publiceert. Het onderzoek Tankplaten is voortgekomen uit een analyse van de spoormonitor in 2009. Deze monitor stelt de NMa jaarlijks op naar aanleiding van contacten met goederenvervoerders en beheerders op het spoor.

De NMa heeft naast de capaciteitsproblemen nog vier andere problemen onderzocht: de weigering om toegang te krijgen tot de tankplaten van een concurrent, de kwaliteit van de installaties, de gebrekkige informatievoorziening en de hoogte van de tarieven.

Capaciteits- en kwaliteitsproblemen
De problemen met de beschikbare capaciteit ontstonden doordat de vraag naar tankcapaciteit het aanbod ver overtrof. De vraag naar tankcapaciteit is inmiddels sterk gedaald; dit komt deels door de economische crisis maar voor een belangrijk deel ook door de aanschaf van elektrische treinen. Daarnaast zorgen technische innovaties voor een verruiming van het aanbod. Tankplaten krijgen ruimere openingstijden en het wordt mogelijk sneller te tanken. Door investeringen in deze innovaties is het mogelijk meer liters diesel per minuut te tanken.

Informatievoorziening
Uit de analyse van de NMa blijkt dat het voor vervoerders niet altijd duidelijk is welke regels en voorwaarden er op de verschillende tankplaten gelden om te kunnen tanken. Informatie hierover is maar beperkt beschikbaar of onjuist weergegeven. Inmiddels heeft ProRail op grond van de bevindingen haar netverklaring op een aantal punten aangepast. De NMa zal toetsen of deze aanpassingen voldoende zijn.

Tarieven
De signalen over de vermeende te hoge tarieven heeft de NMa niet getoetst onder de Spoorwegwet. Deze wet stelt namelijk een eis van kostenoriëntatie voor tarieven van diensten waarvoor geen alternatief aanwezig is. Voor het gebruik van de tankinstallaties en voor de levering van gasolie zijn echter wel alternatieven beschikbaar, namelijk het zogenaamde mobiel tanken.

De NMa benadrukt dat het onderzoek een momentopname betreft. Nieuwe ontwikkelingen, veranderingen in het gedrag van spoorwegondernemingen of nieuwe informatie kunnen er voor zorgen dat de NMa haar conclusies herziet.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
NMa publiceert jaarlijkse Spoormonitor (20-04-2009)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit)