Veiligheidsaanpak ProRail rond station Vlaardingen succesvol

Utrecht – De veiligheidsaanpak van ProRail, in samenwerking met gemeente en politie in Vlaardingen is succesvol. Het aantal vandalisme-incidenten rond het station Vlaardingen Centrum is afgenomen. Dit komt ondermeer door de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren van ProRail. Door deze aanpak heeft het treinverkeer minder hinder ondervonden.

In totaal deelden de BOA’s sinds september 2007 68 bekeuringen uit. Mensen werden vooral op de bon geslingerd voor het negeren van de overweglichten en het op of langs het spoor lopen. BOA’s van ProRail surveilleren in heel Nederland langs het spoor om vandalisme en spoorlopen te voorkomen. Ook is een “pratend” camerasysteem geïnstalleerd rondom de naastliggende overwegen van station Vlaardingen. Mensen die te dicht bij het spoor komen, worden via de centrale direct aangesproken op hun gedrag. Via het systeem worden meldingen van overtredingen automatisch doorgegeven aan een particuliere beveiligingsdienst.

De maatregelen van ProRail zijn onderdeel van een programma voor vandalismebestrijding in Vlaardingen, waarin ProRail, gemeente en politie nauw samenwerken.

ProRail en veiligheid

Veel mensen realiseren zich niet hoe gevaarlijk verkeerd gedrag bij het spoor kan zijn. ProRail steekt daarom veel energie in voorlichting op scholen over de gevaren rond het spoor. Ook zet ProRail Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) in, die langs het spoor controles uitvoeren. BOA’s mogen boetes uitdelen wanneer ze onveilig gedrag zien. Denk aan mensen die zich te dicht bij het spoor begeven, of die nog net even willen oversteken bij een overgang terwijl de slagbomen dicht zijn en het licht op rood staat. ProRail neemt ook fysieke maatregelen zoals het afsluiten van spoor met hekken, poorten en begroeiing. Ook is er cameratoezicht en zet ProRail particuliere beveiligingsbedrijven in.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
ProRail maakt kinderen bewust van gevaren op spoor (08-04-2008)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail