Brabant wil aanpak vervoer gevaarlijke stoffen

Den Haag – De provincie Noord-Brabant wil dat minister Eurlings maatregelen neemt die op korte termijn de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen in de Brabantse steden vermindert. Hiermee reageert zij op antwoorden van de minister op kamervragen.

Om incidenten zoals deze zomer in Tilburg te voorkomen, is het volgens het provinciebestuur noodzakelijk dat dit soort vervoer primair wordt afgewikkeld via de Betuweroute; een tracé waar geen bebouwing is en dat enkel ongelijkvloerse kruisingen kent. Uit de antwoorden van de minister blijkt dat hij de problematiek erkent maar dat er altijd, ook wanneer de Betuwelijn volop in gebruik is, treinen met gevaarlijke stoffen door Brabant blijven rijden.

Gedeputeerde C. Steffens pleit daarom voor maatregelen die op korte termijn daadwerkelijk aangepakt kunnen worden. “Te denken valt aan het langzamer rijden door binnenstedelijk gebied, het verleggen van wissels of gelijkvloerse overwegen zodat obstakels weggenomen worden en het aanscherpen van veiligheidscontroles zodat wanneer een trein een rood sein negeert, er een noodstop plaatsvindt”.

Het provinciebestuur wil, samen met andere gemeenten langs de Brabantroute, zo snel mogelijk met de minister aan tafel om de mogelijkheden te bespreken.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief over vervoer gevaarlijke stoffen per spoor (03-09-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant