ProRail: Installatie intelligent camerasysteem

Utrecht – Spoorbeheerder ProRail heeft een zogenoemd intelligent camerasysteem geïnstalleerd op het station Vlaardingen-Centrum en rondom de naastliggende overwegen. Het systeem draagt bij aan het bevorderen van de veiligheid voor het treinverkeer, weggebruikers en voetgangers. Ook helpt het bij het opsporen van daders van vernielingen en signaleert het mensen die op verboden terrein lopen. Via het systeem worden meldingen van overtredingen automatisch doorgegeven aan een particuliere beveiligingsdienst. Na afronding van de huidige testfase wordt het volgens planning begin mei operationeel.

Nabij station Vlaardingen-Centrum was grote behoefte aan maatregelen om de spoorbomen heel te houden en het lopen over de spoorbrug en vanaf de overwegen naar het station tegen te gaan. Mensen langs het spoor en kapotte spoorbomen leveren vaak levensgevaarlijke situaties op en per definitie vertragingen, met een domino-effect naar achteropkomende treinen in twee richtingen.
Naast een bijdrage aan de punctualiteit van vervoerder NS Reizigers en goederenvervoerders voorkomt het cameratoezicht ook extra kosten voor spoorbeheerder ProRail.

Als beheerder van de infrastructuur en treinverkeersleider neemt ProRail in Nederland meerdere maatregelen om de veiligheid op en rond het spoor te bevorderen. Naast cameratoezicht plaatst ProRail hekwerken en campagneborden, zijn er voorlichtingsprogramma’s voor basisscholen en het middelbaar onderwijs en informatiemateriaal voor omwonenden. Steeds vaker wordt schade verhaald op daders. Door alle maatregelen is in 2005 het aantal door vandalisme en onverantwoord gedrag veroorzaakte treinvertragingen met 14 procent afgenomen in de provincie Zuid-Holland.

Aan oplossingen voor de overlast in Vlaardingen wordt ook op andere fronten gewerkt. Zo surveilleert een beveiligingsdienst al enige tijd op het station en langs de baan en ook is de spoorwegpolitie (KLPD DSP) intensief betrokken. Verder is de problematiek bij de gemeente volop in de aandacht en surveilleert de regiopolitie regelmatig rondom de overwegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail