Reactie KNV op Nota Mobiliteit

Den Haag – Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is positief over een aantal uitgangspunten die in de Nota Mobiliteit gehanteerd worden, maar vindt dat de nota de rol van het openbaar vervoer en het overig collectief personenvervoer miskent en pleit voor een beleid dat gericht is op versterking van die rol in ons dichtbevolkte land in plaats van het decentraliseren van bestaand beleid. Daarnaast vreest KNV ernstige vertraging in de uitvoering als gevolg van onvoldoende financiële dekking. Een snelle invoering van beprijzen van weggebruik naar tijd en plaats kan hiervoor de oplossing bieden.

De ambities die uit de Nota Mobiliteit naar voren komen met betrekking tot het wegverkeer, zijn naar mening van KNV realistisch. Zo wordt er niet gestreefd naar het volledig oplossen van de files, maar naar het voorspelbaar maken van de reistijd. Bij ongewijzigd beleid zouden de kosten van de verstopping op de Nederlandse wegen jaarlijks meer dan 4 miljard euro bedragen. De investeringen die voor de verbetering van de bereikbaarheid in Nederland tot 2020 nodig zijn, komen neer op circa 24 miljard euro, waarbij het ministerie een financieringsgat van 10 miljard euro wil dekken met publiek-private samenwerkingsconstructies en invoering van een kilometerheffing.

Koninklijk Nederlands Vervoer pleit voor een integrale aanpak van de congestie op de wegen door de bestaande weginfrastructuur efficiënter te gebruiken,het huidige spoorsysteem als geheel betrouwbaarder te maken,het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren en de noodzakelijke nieuwe (weg- en spoor) infrastructuur aan te leggen. De automobilist die voornamelijk in de spits file rijdt, moet meer gestimuleerd worden om een zogenaamde ‘gemotiveerde mobilist’ te worden. Een combinatie van belonen, ontmoedigen en doelgerichte communicatie is hiervoor nodig. Een naar tijd en plaats variabele heffing is een belangrijk instrument dat hiervoor kan worden ingezet. Het geld dat hiermee wordt verzameld, moet ten goede komen aan een mobiliteitsfonds, waaruit investeringen in bereikbaarheid betaald worden.Daarnaast wijst KNV op de noodzaak om op korte termijn gelden te reserveren voor de noodzakelijke vervangingen in het spoorsysteem,welke problematiek speelt rond 2008.

Het mobiliteitsfonds moet ingezet worden om de belangrijkste knelpunten in Nederland op te lossen. Vooral door te investeren in goed openbaar vervoer en tegelijkertijd andere vormen van collectief personenvervoer sterk te stimuleren. Eén van de uitgangspunten van de Nota Mobiliteit is: Zorg dat het openbaar vervoer kan doen waar het sterk in is. En dat is het vervoeren van enorme aantallen reizigers, waardoor economische centra bereikbaar blijven zonder dat dit het milieu extra belast. De tijd dat er alleen maar gesproken werd over de kosten van het openbaar vervoer moeten we achter ons laten en ons meer richten op de bewezen waarde die het openbaar vervoer heeft, vindt KNV.

Daarnaast is KNV een voorstander van het stimuleren van het gebruik van taxisystemen en touringcars om grote aantallen werknemers naar hun bedrijf te vervoeren. In enkele EU-lidstaten is het gebruik om bij bedrijven van een bepaalde grootte een mobiliteitsmanager aan te stellen, die het vervoer van werknemers naar en van het bedrijf regelt. Dit kan in Nederland ook goed werken.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepspersonenvervoer – openbaar vervoer, kleinschalig collectief vervoer en besloten busvervoer – en het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV

Reactie KNV op Nota Mobiliteit | Infrasite

Reactie KNV op Nota Mobiliteit

Den Haag – Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is positief over een aantal uitgangspunten die in de Nota Mobiliteit gehanteerd worden, maar vindt dat de nota de rol van het openbaar vervoer en het overig collectief personenvervoer miskent en pleit voor een beleid dat gericht is op versterking van die rol in ons dichtbevolkte land in plaats van het decentraliseren van bestaand beleid. Daarnaast vreest KNV ernstige vertraging in de uitvoering als gevolg van onvoldoende financiële dekking. Een snelle invoering van beprijzen van weggebruik naar tijd en plaats kan hiervoor de oplossing bieden.

De ambities die uit de Nota Mobiliteit naar voren komen met betrekking tot het wegverkeer, zijn naar mening van KNV realistisch. Zo wordt er niet gestreefd naar het volledig oplossen van de files, maar naar het voorspelbaar maken van de reistijd. Bij ongewijzigd beleid zouden de kosten van de verstopping op de Nederlandse wegen jaarlijks meer dan 4 miljard euro bedragen. De investeringen die voor de verbetering van de bereikbaarheid in Nederland tot 2020 nodig zijn, komen neer op circa 24 miljard euro, waarbij het ministerie een financieringsgat van 10 miljard euro wil dekken met publiek-private samenwerkingsconstructies en invoering van een kilometerheffing.

Koninklijk Nederlands Vervoer pleit voor een integrale aanpak van de congestie op de wegen door de bestaande weginfrastructuur efficiënter te gebruiken,het huidige spoorsysteem als geheel betrouwbaarder te maken,het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren en de noodzakelijke nieuwe (weg- en spoor) infrastructuur aan te leggen. De automobilist die voornamelijk in de spits file rijdt, moet meer gestimuleerd worden om een zogenaamde ‘gemotiveerde mobilist’ te worden. Een combinatie van belonen, ontmoedigen en doelgerichte communicatie is hiervoor nodig. Een naar tijd en plaats variabele heffing is een belangrijk instrument dat hiervoor kan worden ingezet. Het geld dat hiermee wordt verzameld, moet ten goede komen aan een mobiliteitsfonds, waaruit investeringen in bereikbaarheid betaald worden.Daarnaast wijst KNV op de noodzaak om op korte termijn gelden te reserveren voor de noodzakelijke vervangingen in het spoorsysteem,welke problematiek speelt rond 2008.

Het mobiliteitsfonds moet ingezet worden om de belangrijkste knelpunten in Nederland op te lossen. Vooral door te investeren in goed openbaar vervoer en tegelijkertijd andere vormen van collectief personenvervoer sterk te stimuleren. Eén van de uitgangspunten van de Nota Mobiliteit is: Zorg dat het openbaar vervoer kan doen waar het sterk in is. En dat is het vervoeren van enorme aantallen reizigers, waardoor economische centra bereikbaar blijven zonder dat dit het milieu extra belast. De tijd dat er alleen maar gesproken werd over de kosten van het openbaar vervoer moeten we achter ons laten en ons meer richten op de bewezen waarde die het openbaar vervoer heeft, vindt KNV.

Daarnaast is KNV een voorstander van het stimuleren van het gebruik van taxisystemen en touringcars om grote aantallen werknemers naar hun bedrijf te vervoeren. In enkele EU-lidstaten is het gebruik om bij bedrijven van een bepaalde grootte een mobiliteitsmanager aan te stellen, die het vervoer van werknemers naar en van het bedrijf regelt. Dit kan in Nederland ook goed werken.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepspersonenvervoer – openbaar vervoer, kleinschalig collectief vervoer en besloten busvervoer – en het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV