Ruim 20 miljoen extra voor Maastricht-Bereikbaar

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de partners van Maastricht-Bereikbaar investeren samen de komende 3 jaar 20 miljoen euro extra in maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren.

Beter Benutten Regio Maastricht

Programmabureau Maastricht-Bereikbaar voert het programma Beter Benutten Regio Maastricht 2012-2014 uit. Het Programma bestaat uit een combinatie van maatregelen om het forensen, bezoekers en vrachtvervoerders makkelijker te maken om slim en vlot van deur tot deur te gaan.

De kernmaatregelen van het programma Beter Benutten Regio Maastricht zijn onder andere:

  • Aanleggen van een nieuw knooppunt Maastricht-Noord> een treinstation met parkeerterrein, pendelbusverbinding en OV-fiets uitgiftepunt (Park+Ride en Park+Bike).
  • Vergroten van de capaciteit van de Franciscus Romanusweg om de bereikbaarheid van Wyck te verbeteren.
  • Verbeteren doorstroming op de Terblijterweg-A2 door de kruispunten aan te passen.
  • Ruim baan voor de fiets> uitbreiden fietsenstallingen, meer uitgiftepunten van OV-fiets in de stad en regio, uitbreiden fietspaden en specifieke reisinformatie voor fietsers
  • Extra impuls Binnenstadservice (bundeling goederenstromen).
  • Afspraken maken met werkgevers over Het Nieuwe Werken.

Parallel aan deze maatregelen zullen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Maastricht-Bereikbaar de snelwegen A2/A79 versneld aansluiten op bedrijventerrein Beatrixhaven. En daarmee de aansluiting op de hoofdwegen naar bedrijventerrein Beatrixhaven verbeteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Programmabureau Maastricht-Bereikbaar