Werk aan fietspad. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Teksten nieuwe cao Bouw & Infra beschikbaar

Werk aan fietspad. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

De nieuwe cao Bouw & Infra is met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari jongstleden. Het document met daarin alle afspraken is nu beschikbaar.

Na een periode van onderhandelen kwamen de werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw- en infrasector tot een nieuwe set afspraken voor een periode van twee jaar. Dat gebeurde in mei en vervolgens moesten de leden van Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie Bouw en Infra Nederland, de Vereniging van Waterbouwers, WoningBouwersNL, FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen instemmen met het resultaat. Dat is recent gebeurd en nu ligt er dus een cao voor de jaren 2021 en 2022.

Makkelijker mensen in dienst nemen

Eerder werd al duidelijk dat in de nieuwe cao onder meer een loonsverhoging van 4,5 procent is afgesproken. Ook is er nu een bruto diplomabonus van 2.500 euro beschikbaar voor wie een een opleiding afrondt van niveau BBL 2, BBL 3 of BBL 4. Ook wordt de duur voor het aanbieden van het aantal bepaalde tijdscontracten in lijn gebracht met de wet, om het zo aantrekkelijker voor werkgevers te maken om mensen in dienst te nemen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de zwaarwerkregeling voor personeel buiten de bouwplaats en zijn de regelingen voor uitzendkrachten aantrekkelijker gemaakt.

Deze en heel veel andere afspraken staan in de teksten die horen bij de nieuwe overeenkomst. Deze gaan over in en uit dienst gaan, arbeidsduur en werktijden, vrije dagen en verlof, inkomen, toeslagen en vergoedingen, loopbaan, arbeidsomstandigheden en veiligheid, medezeggenschap en ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Lees ook: Nieuwe cao Bouw & Infra: 4,5 procent loonsverhoging en ‘diplomabonus’

Auteur: Vincent Krabbendam

Teksten nieuwe cao Bouw & Infra beschikbaar | Infrasite
Werk aan fietspad. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Teksten nieuwe cao Bouw & Infra beschikbaar

Werk aan fietspad. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

De nieuwe cao Bouw & Infra is met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari jongstleden. Het document met daarin alle afspraken is nu beschikbaar.

Na een periode van onderhandelen kwamen de werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw- en infrasector tot een nieuwe set afspraken voor een periode van twee jaar. Dat gebeurde in mei en vervolgens moesten de leden van Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie Bouw en Infra Nederland, de Vereniging van Waterbouwers, WoningBouwersNL, FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen instemmen met het resultaat. Dat is recent gebeurd en nu ligt er dus een cao voor de jaren 2021 en 2022.

Makkelijker mensen in dienst nemen

Eerder werd al duidelijk dat in de nieuwe cao onder meer een loonsverhoging van 4,5 procent is afgesproken. Ook is er nu een bruto diplomabonus van 2.500 euro beschikbaar voor wie een een opleiding afrondt van niveau BBL 2, BBL 3 of BBL 4. Ook wordt de duur voor het aanbieden van het aantal bepaalde tijdscontracten in lijn gebracht met de wet, om het zo aantrekkelijker voor werkgevers te maken om mensen in dienst te nemen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de zwaarwerkregeling voor personeel buiten de bouwplaats en zijn de regelingen voor uitzendkrachten aantrekkelijker gemaakt.

Deze en heel veel andere afspraken staan in de teksten die horen bij de nieuwe overeenkomst. Deze gaan over in en uit dienst gaan, arbeidsduur en werktijden, vrije dagen en verlof, inkomen, toeslagen en vergoedingen, loopbaan, arbeidsomstandigheden en veiligheid, medezeggenschap en ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Lees ook: Nieuwe cao Bouw & Infra: 4,5 procent loonsverhoging en ‘diplomabonus’

Auteur: Vincent Krabbendam