Infrabeheerders aan de slag met brede welvaart

Verbond Brede Welvaart
Afbeelding: NGInfra / Verbond Brede Welvaart

Elf grote infrabeheerders willen naast economisch herstel ook werk maken van een duurzame en sociale samenleving. Dat doen ze met het Verbond Brede Welvaart. Onder meer Schiphol, ProRail en diverse netbeheerders gaan elk jaar verantwoording afleggen over hun bijdrage aan die brede welvaart.

Bij het samenwerkingsverband zijn Alliander, Vitens, Enexis Groep, Gasunie, Stedin, ProRail, Tennet, Port of Amsterdam, SchipholGroup, Next Generation Infra en Groene Netten/MVO Nederland betrokken. Zij zien infrastructuur, zoals als wegen en spoorwegen, maar ook voor elektriciteit en drinkwater, als een fundament onder economie en samenleving.

De huidige coronapandemie is voor hen een reden om na te denken over een andere invulling van hun rol als infrabeheerders. Die draait van oudsher om maximale betrouwbaarheid leveren tegen minimale kosten. Maar er is meer dan alleen economisch herstel, vinden deze bedrijven. Het gaat ze daarbij om brede welvaart, dus naast economie ook duurzaamheid, natuurherstel en sociale kwaliteit. De bedrijven zien voor zichzelf een rol weggelegd in de transitie naar die ‘andere, bredere economie’.

Onderling meer samenwerken

Dat betekent concreet een aantal dingen. De elf infrabeheerders gaan elk jaar publiekelijk verantwoording afleggen over wat ze hebben bijgedragen aan de brede welvaart. Door onderling meer samen te werken, moet infrastructuur beter ten goede komen aan een evenwichtige ontwikkeling van de economie. En ze willen actief meedoen aan de maatschappelijke dialoog over brede welvaart, om zo diezelfde economie duurzamer en veerkrachtiger te maken. Pier Eringa, voorzitter van Next Generation (NG)Infra: “De lancering van het Verbond Brede Welvaart is een mooi begin. Maar met nadruk: een begin.”

Auteur: Vincent Krabbendam