Fietspad Zwolle. Foto: Heijmans

Nieuw programma voor circulair ontwerpen infrastructuur

Fietspad Zwolle. Foto: Heijmans

Met een kennis- en innovatieprogramma moet het circulair ontwerpen van infrastructuur en gebouwen naar een hoger plan worden getild. Het plan is door het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) ontworpen, in samenspraak met de leden van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen.

‘Circulair Ontwerpen voor Gebouwen en Infrastructuur’ beschrijft welke oplossingen ontwikkeld moeten worden en welke kennisvragen daarvoor beantwoord moeten worden. En, niet onbelangrijk: hoe dat allemaal kan worden vormgegeven in een breed gedragen innovatieprogramma. Het gaat om ontwikkelingen die anders niet of sterk vertraagd van de grond zouden komen.

“Het BTIC wil in publiek-private, meerjarige en integrale R&D-programma’s het benodigde wetenschappelijk en toegepast onderzoek gebundeld uit laten voeren. Het programma geeft hierbij concreet invulling aan het ontwerp-gerelateerde deel van het bredere BTIC-programma Circulaire Bouweconomie en de middellange-termijn innovatievragen die daarin met betrekking tot circulair ontwerpen besloten liggen. Het draagt daarmee ook bij aan het vervullen van de doelen van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en bouwt verder op activiteiten van onder meer Cirkelstad en Platform CB’23.”

Bijeenkomst en consortium

Het BTIC maakt er ook werk van om het programma mogelijk te maken. Binnenkort moet er een bijeenkomst plaatsvinden waarin geïnteresseerde partijen kunnen meedenken over de verschillende innovatietrajecten. Dit moet weer leiden tot een consortium voor de uitvoering van het programma.

Het schrijfteam van het programma bestond uit medewerkers van TU Delft, Technische Universiteit Eindhoven, University of Twente, Avans Hogeschool, TNO, Koninklijke NLingenieurs en Witteveen+Bos. Henk Visscher, MT-lid van het BTIC: “Alle betrokkenen hebben met enthousiasme aan dit programma gewerkt en waren bereid er veel tijd in te steken. Er is een brede consensus over de noodzaak van een circulair bouwproces en de belangrijke rol van het ontwerp.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Vincent Krabbendam